Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Denne høsten er det kommune – og fylkestings i Norge. Hvis du oppholder deg i utlandet, kan du forhåndsstemme ved en norsk utenriksstasjon fra 3. juli til 1. september.

Du kan forhåndsstemme på de fleste norske ambassader, generalkonsulater og konsulater - og hos andre oppnevnte stemmemottakere. Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. Du kan også forhåndsstemme med brevpost. En norsk utenriksstasjon vil kunne sende deg nødvendig valgmateriell.

For mer informasjon om hvordan du kan stemme i utlandet: Stemme fra utlandet - Valgdirektoratet

Se også Valgdirektoratets nettsider på engelsk: When and where can you vote? - Valgdirektoratet

Hvordan stemme ved ambassaden i Saudi-Arabia?

Dersom du er i Saudi-Arabia kan du ta kontakt med den norske ambassaden i Riyadh. Det er mulig å stemme på ambassaden på ukedager (søndag-torsdag) mellom 09:00 og 14:00. Tid må avtales på forhånd ved å sende mail til emb.riyadh@mfa.no.

Husk å stemme i tide

På valgdagen 11. september er det for sent å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme.

På grunn av sen postgang mellom Norge og Saudi-Arabia anbefales det at du avgir forhåndsstemme i god tid før 1. september. 

Du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme i så god tid at stemmen din når frem til valgstyret dagen etter valgdagen kl. 17. Forhåndsstemmer som kommer inn senere enn dette, blir forkastet.

Hvem har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg?

• Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, som er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.

• Statsborgere i Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni 2023.

• Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Står du i manntallet?

Du må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen for at stemmegivningen din skal være gyldig. Valgkort blir ikke brukt ved forhåndsstemmegivning i utlandet, men du må ta med gyldig legitimasjon (pass) når du skal stemme.

Dersom du bor i utlandet, men har vært folkeregistret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i kommunen du var registrert som bosatt i da du flyttet fra Norge. Dersom du ikke har vært registrert som bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om innføring i manntallet. Det er ikke mulig å stemme flere ganger.