Forsinkelser i passproduksjon

Det meldes om forsinkelser i passproduksjon på grunn av råvaremangel og redusert produksjonskapasitet.

Leverandøren av norske pass melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Dette skyldes pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer ikke kun Norge, men flere andre europeiske land. Vi ber derfor søkere som allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke umiddelbart har behov for norsk pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022.

Les her her.