Statsborgerskap

Lov om norsk statsborgerskap inneholder bestemmelser om hvem som er norsk statsborger og om hvordan man kan få norsk statsborgerskap.

Tap av norsk statsborgerskap: Norsk statsborger som ble norsk ved fødselen, men ikke har vært bosatt i til sammen to år i Norge, eller til sammen syv år i Norge og andre nordiske land, taper automatisk sitt norske statsborgerskap når de fyller 22 år. Det gjelder ikke den som etter søknad har fått beholde statsborgerskapet.

Den som før 1. januar 2020 erveret annet statsborgerskap etter søknad eller uttrykkelig har samtykket, tapte sitt norske statsborgerskap. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23). Ambassaden oppfordrer alle foreldre som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i lokal og norsk lovgivning.

Søknad om bibehold av norsk statsborgerskap sendes til norsk utenriksstasjon i god tid før en fyller 22 år. Søknaden behandles av Utlendingsdirektoratet. Les mer om hvordan du leverer søknad på udi.no

Informasjon til norske borgere som emigrerte mellom 1960 og 1975: Norske borgere som emigrerte i disse årene har fått endret status i Folkeregisteret fra "norsk" til "ukjent" og må henvende seg til ambassaden for å endre dette før de søker om nytt pass.