Informasjonsmøte om Ambassadens/ Sjømannspresten rolle og tilgjengelige ressurser i en krisesituasjon

Ambassaden inviterer til Informasjonsmøte på konsulatet I Cebu 17/8.

Norske borgere inviteres til informasjonsmøte der ambassadens to representanter sammen med sjømannsprest Stein Vangen går igjennom hvilken støtte som kan forventes av ambassaden i en krisesituasjon.

Det blir lagt opp til spørsmål og svar.

Ambassaden kan i denne forbindelse gjennomføre konsulære tjenester inkludert passfornyelse på konsulatet 16 og 17 august.

Som eneste mulighet for passfornyelse i Cebu blir disse to dagene.

Ta kontakt med ambassaden for å bestille passfornyelse dersom det er aktuelt. Royal Norwegian Embassy in Manila - Consular Manila.Consular@mfa.no

Informasjons møte med ambassaden og sjømannspresten om kriseberedskap.

Hvor: Konsulatet i Cebu, eget møterom.

Når: Torsdag 17 august klokken 13:00

Hva: Informasjonsmøte om Ambassadens/ Sjømannspresten rolle og tilgjengelige ressurser i en krisesituasjon

 

Målet med møtet er å skape bevissthet om de tjenestene vi kan tilby i krisesituasjoner.

Vi vil gi en detaljert oversikt over hva vi kan gjøre for borgerne, hvordan du kan nå ut til oss, og hvordan vi samhandler med andre for å støtte borgerne.

Vi inviterer alle borgere til å delta i dette møtet for å bedre forstå hva vi kan gjøre for dere i en krisesituasjon og hvordan du kan benytte denne informasjonen til å være bedre rustet.

Det vil også være mulighet for spørsmål og diskusjon etter presentasjonen.

Vi ser frem til din deltakelse og håper at denne informasjonen vil være nyttig for deg og dine nærmeste i tilfelle en krisesituasjon.

Møtet blir gjennomført på norsk, men det er lov for partnere å være med.

 

Mvh

p.s. Det er ikke nødvendig med påmelding til dette møtet, men vi starter presis, så kom i god tid.