Pass

| Oppdatert 20. juni 2023

Søknad om norsk pass

Norske statsborgere bosatt eller på reise i Nepal kan kun søke om pass ved den norske ambassaden i Katmandu. Det skyldes kravet om opptak av biometriske data.

Alle som søker om pass må ha norsk personnummer. 

Passavtaler bestilles ved å kontakte ambassaden på epost, emb.kathmandu@mfa.no. 

Ambassaden anbefaler å ta kontakt i god tid før passet ditt utløper. 

 

Søknad om pass til voksne

Norske statsborgere som ønsker å søke om pass må gjøre dette ved personlig fremmøte etter avtale. Søknadsskjema fylles ut ved ambassaden. 

Hvilken dokumentasjon kreves?

  •  Gammelt pass
  • Kvittering for innbetalt passgebyr

Dersom det gamle passet er utløpt, kan det være krav til ytterligere dokumentasjon. Se informasjon om krav til passfoto her:  https://www.politi.no/tjenester/pass/passfoto/

Du må innlevere tidligere pass når du søker om nytt pass. 

 

Søknad om pass til barn

Når man søker om pass til barn må begge foreldre og barnet møte ved ambassaden. Søknadsskjema fylles ut ved ambassaden og signeres av foreldrene. 

Hvilken dokumentasjon kreves?

  • Gammelt pass, hvis barnet har pass fra før av
  • Kvittering for innbetalt passgebyr

Dersom det gamle passet er utløpt, kan det være krav til ytterligere dokumentasjon. Se informasjon om krav til passfoto her: https://www.politi.no/tjenester/pass/passfoto/

Tidligere pass skal innleveres når det søkes om nytt pass. 

Foreldre må ha med gyldige pass. Dersom en av foreldrene oppholder seg i Norge må man sende fullmakt før avtalen. Vedkommende må møte hos politiet for å legitimere seg, fylle ut og signere skjema. Politiet sender fullmakten direkte til ambassaden. 

 

Passgebyr

Passgebyret SKAL betales kontant ved innlevering av søknad. Gebyret betales i nepalsk rupi. For gjeldende satser, se Kapittel 7 i Forskrift om pass og nasjonalt ID-kort.

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort trådte i kraft 19. oktober 2020. Fra 19. oktober er det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge. 

Mer at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Det er også innført et eget gebyr for søknad om midlertidig pass (nødpass), som er det samme for voksne og barn. 

Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge. De nye satsene dekker kostnaden ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene. 

Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.

 

Behandlingstid og utlevering

Passene produseres i Norge, og det vil ta 2-4 uker før passet er klart for avhenting på ambassaden. 

Pass som ikke inneholder biometriske data vil kun bli utstedt i nødstilfeller. Det er et krav at ellevesifret fødselsnummer skal innføres i alle norske pass som utstedes. Vennligst kontakt ambassaden i god tid, hvis det ikke er en nødssituasjon, for å søke nytt pass. 

 

Nødpass

Vi kan kun utstede nødpass i akutte situasjoner der det er helt nødvendig og du kan dokumentere behovet. 

Et håndskrevet nødpass kan utstedes til personer som har et absolutt behov for pass, og hvor det ikke er mulig å vente til en får utstedt nytt ordinært pass. Passet er kun gyldig for en tur/retur reise. 

De alminnelige vilkårene for passutstedelse må være oppfylt. 

Se informasjon om nødpass her: https://www.politi.no/tjenester/pass/nodpass/