Pass

Søknader om norske pass mottas på ambassaden i Kathmandu. Passøker må møte personlig etter avtale ved søknad om nytt pass.

Utstedelse av pass

Har du planer om å søke om nytt pass?

Pliktig opptak av biometri i Norge og ved utenriksstasjoner innført fra 07.04.10. I lys av dette anmoder ambassaden nordmenn som ønsker å levere passøknader i Kathmandu om å kontakte ambassaden for avtaletid for søknadsbehandling. 

Fra 15.02.2010 er det ikke lenger mulig å søke om personnummer og pass samtidig. Dette fordi alle norske borgere må ha registrert personnummer i Folkeregisteret før søknad om pass kan innleveres ved utenriksstasjonen. Søknad om personnummer fremmes som tidligere ved utenriksstasjonen. 

Årsaken til disse endringene er at Norge følger Schengens krav om obligatorisk biometri i pass. Søkere vil ved oppmøte på utenriksstasjon betale søknadsgebyr og deretter avgi biometri i form av foto, to fingeravtrykk og signatur. Det er utplassert eget utstyr på stasjonen for bruk til biometriopptak. Identisk utstyr vil fra samme dato bli tatt i bruk ved politistasjoner/passkontorer i Norge. Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

PROSEDYRE FOR PASSFORNYELSE: Passene produseres i Norge, og det vil ta 2-4 uker før passet er klart for avhenting på ambassaden. Pass som ikke inneholder biometriske data vil kun bli utstedt i nødstilfeller. Det er et krav at ellevesifret fødselsnummer skal innføres i alle norske pass som utstedes. Vennligst kontakt ambassaden i god tid, hvis det ikke er en nødssituasjon, for å søke nytt pass.


Søknadsprosedyren for pass

Pass for voksne over 18 år.

 • Søker møter personlig og fyller ut ett søknadsskjema GP-7059 B/N.
 • Søker undertegner skjemaet med svart penn.
 • Søker leverer 2 passfoto som leveres sammen med skjemaet. NB: Se mer info om nye krav til bilder og bildekvalitet lenger ned.
 • Søker betaler passgebyr til stasjonen ved innlevering av søknad.
 • Søker må fremvise nåværende pass og dette blir tatt kopi av.

  Det minnes om at det ikke lenger er adgang til å innføre barn i foreldres pass, jfr. passloven av 10.06.97.

Pass for barn (alle under 18 år)

 • Søker med foreldre (verge) må møte opp personlig.
 • Søknadsskjema fylles ut og 2 passbilder leveres inn.
 • Begge foreldre (verger) må signere på søknadsskjema. Om begge foreldre ikke kan møte må det leveres bekreftet samtykke av den av foreldrene som ikke møter.
 • Foreldres pass (id-kort om man ikke har pass) må medbringes og stasjonen tar kopi av disse.
 • Søkers nåværende pass må medbringes og tas kopi av.
 • Ved førstegangsutstedelse må det fremlegges personnummer, se mer informasjon under "personnummer".
 • Søker betaler passgebyr til stasjonen ved innlevering av søknad

Pass blir utstedt på bakgrunn av de navneopplysninger som til enhver tid fremkommer i Folkeregisteret. Dersom det foreligger forskjell mellom den informasjon søker fremlegger og den informasjon som fremkommer i Folkeregisteret informeres det om at søker på eget initiativ må ordne dette.

Passgebyret SKAL betales kontant ved innlevering av søknad. Gebyret betales i nepalsk rupi.

For gjeldende satser, se Kapittel 7 i Forskrift om pass og nasjonalt ID-kort.

 

Gyldighetstid for pass
Barn yngre enn 5 år: 2 års gyldighet
Barn mellom 5 og 10 år: 3 års gyldighet
Barn mellom 10 og 16 år: 5 års gyldighet
Over 16 år: 10 års gyldighet

KVALITETSKRAV FOR FOTOGRAFIER TIL VISUMETIKETTER OG PASS Fotografier som skal benyttes på visumetiketter og pass må tilfredsstille visse krav til utforming og kvalitet. Dersom kravene ikke er oppfylt, må søkeren bes om å levere et nytt fotografi som tilfredsstiller kravene.

Fotografiet skal:

 • Være i skarpt fokus, klart og med god kontrast.
 • Være trykket på god kvalitet fotopapir, og med høy oppløsning.
 • Være maks 6 måneder gammelt.
 • Være tatt rett forfra, og mot en lys bakgrunn.
 • Vise hele hodet og toppen av skuldrene.
 • Vise øynene åpne og klart synlige. Hår skal ikke dekke øynene. Det er tillatt med briller, forutsatt at øynene likevel vises klart.
 • Tennene skal ikke vises.