For nordmenn

På disse sidene vil nordmenn som oppholder seg i Nepal finne relevant informasjon om ambassadens virksomhet og tjenester.