Om ambassaden

Velkommen til den norske ambassaden i Kathmandu! Norge og Nepal etablerte diplomatiske relasjoner allerede i 1973. Ambassaden åpnet i 2001, og Nepal er i dag et fokusland for Norge.  Kom gjerne på besøk!

 

Office Address: Bakhundol, Pulchowk, Lalitpur, Nepal.
Postal Address: P.O.Box 20765 Kathmandu, Nepal.

Directions to the embassy: Coming from the Kathmandu side over to Patan from the bridge at Thapatali take the second road to your right (first road to your right after Himalaya Hotel). Follow this road about 70 meters and take to the right. You will find the Embassy on your left side after 70 meters. See map for more details.

 Dersom du kommer fra Kathmandu-siden mot Patan over broen ved Thapatali, ta andre avkjørsel til høyre (første til høyre etter Himalaya Hotel). Følg veien omtrent 70 meter og ta til høyre. Du vil finne ambassaden på din venstre side etter 70 meter. Se kart for mer informasjon.

Åpningstider:

Mandag - Torsdag 08:30 - 16:30
Fredag 08:30 - 14:00