Parlamentarikerforsamlingen

Parlamentarikerforsamlingen er et rådgivende organ bestående av folkevalgte politikere fra medlemsstatenes nasjonalforsamlinger, samt fra land som har observatørstatus eller spesiell gjestestatus.

Formålet er å skape en møteplass for den lovgivende makt i Europa, som til sammen representerer 700 millioner mennesker. Organet setter sin egen agenda, og det er ofte dagsaktuelle saker som diskuteres. Mange av konvensjonene fremforhandlet under europarådsparaplyen er kommet i stand på initiativ fra Parlamentarikerforsamlingen.

I tillegg til den rådgivende funksjonen, velger Parlamentarikerforsamlingen generalsekretær, visegeneralsekretær, menneskerettighetskommissær og dommere til den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Forsamlingen har 324 representanter og like mange varamedlemmer og møtes til sesjoner i Strasbourg fire ganger i året. Stortingets delegasjon til Parlamentarikerforsamlingen består av fem faste representanter samt fem varamedlemmer.

En oversikt over de norske delegatene finnes på Stortingets egne nettsider.