Ministerkomiteen

Ministerkomiteen er Europarådets hovedorgan og den formelle sisteinstans for de fleste beslutninger i Europarådet. Komiteen består av utenriksministrene fra alle 46 medlemstatene.

Her vedtas nye konvensjoner og anbefalinger med siktemål å harmonisere lovgivning og utvikle felles europeiske standarder på de områder som Europarådet fokuserer på: demokratibygging, menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper, sosiale spørsmål, kultur, utdanning, barne- og ungdomspolitikk.

Selv om det er medlemslandenes utenriksministre som bestemmer hvilke avgjørelser som skal fattes i Europarådet, representeres de i det daglige virket av de respektive landenes ambassadører til Europarådet. Utenriksministrene selv møter kun én gang om året, eller etter behov, mens ambassadørene møtes flere ganger i måneden i det som da kalles Komiteen av faste representanter.

Mange saker forberedes i underkomiteer og ekspertgrupper før de kommer til selve Ministerkomiteen.