Kongressen for lokale og regionale myndigheter

Kongressen for lokale og regionale myndigheter består av folkevalgte på lokalt og regionalt nivå. Denne ble etablert av Ministerkomiteen i 1994 og representerer de over 200 000 regionene og kommunene i Europa. Organet har 306 medlemmer som møtes to ganger årlig for å arbeide med lokaldemokrati i en europeisk sammenheng.

Kongressen skal bidra til å fremme effektive lokale og regionale styreformer, kartlegge demokratiutviklingen, overvåke lokale og regionale valg og fremme samarbeid for fred, toleranse og bærekraftig utvikling over landegrensene. Kongressen er også et talerør for lokale og regionale myndigheter i utformingen av europeisk politikk og tar initiativ som har til hensikt å fremme folks deltakelse i demokratiske prosesser.

Norges delegasjon til kongressen består av fem representanter og fem varamedlemmer som velges av Kommunesektorens organisasjon.

En oversikt over de norske delegatene finnes på kongressens egne nettsider.