Legalisering

Legalisering av dokumenter utføres kun etter avtale. Du kan få en avtale ved å sende epost til consular.amman@mfa.no 

Ambassaden legaliserer kun dokumenter når dette skjer til fordel for norsk, eller finsk, borger. Eller forholdet ellers har tilknytning til Norge, Finland, eller norske eller finske interesser.

Dokumentet må være legalisert av Utenriksdepartementet i Jordan før du møter ved ambassaden. Vær oppmerksom på at ambassaden ikke legaliserer irakiske dokumenter. Dette gjelder også dersom det irakiske dokumentet er legalisert av den irakiske ambassaden i Jordan, og deretter av det jordanske utenriksdepartementet.

Søkere må ta alle nødvendige dokumenter til ambassaden, inkludert pass.
Legaliserte dokumenter vil normalt være klare for henting på ambassaden neste arbeidsdag. Ambassaden vil gi beskjed når dokumentene er klar for henting. Ambassaden kan ikke legalisere dokumenter utstedt i Norge. Dette inkluderer blant annet vigselsattester og dokumenter utstedt i Norge ifm. inngåelse av ekteskap i utlandet. Ta kontakt med legaliseringstjenesten i Utenriksdepartementet i Oslo for spørsmål om legalisering av disse dokumentene.

Notarialforretning (notarius publicus):

I henhold til utenrikstjenesteloven § 13 Notarialforretning kan ambassaden utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.

Dette omfatter bl.a. følgende handlinger:

  • Bekrefte riktigheten av avskrift (rett kopi)
  • Bekrefte underskrifter
  • Bekrefte at en person lever (leveattest)

Utenriksstasjonen kan kun bekrefte rett kopi av norske originaldokumenter, for eksempel norske pass, vitnemål, fødselsattester og bostedsattester. Dette betyr blant annet at vi ikke kan bekrefte rett kopi av utenlandske dokumenter.

Notarialforretninger utføres kun etter avtale. Du kan få en avtale ved å sende epost til consular.amman@mfa.no.    

Se her for gebyrsats