Amman

Praktikantordningen

Praktikantoppholdet i Amman har en varighet på seks måneder (høst/vår), og plassen utlyses to ganger i året, normalt i mars og september.

Studentpraktikantordningen gir innblikk i virksomheten ved en utenriksstasjon og er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten.

Den norske ambassaden i Amman tar inn 1-2 praktikanter i både vår- og høstsemesteret. Praktikanten vil ta del i den daglige driften av ambassaden under veiledning av den øvrige staben. Praktikanten vil utføre varierte oppgaver, og vil blant annet bistå i møtevirksomhet, skrive rapporter og være ansvarlig for oppdatering av ambassadens nettsider og sosiale medier. Målet er at praktikanten skal få et omfattende innblikk i utenrikstjenestens virksomhet.

Søkere bør ha kunnskap om og interesse for Midtøsten, både når det gjelder politikk og kultur. Erfaring fra regionen er en fordel. Det er også et fortrinn å ha kunnskaper i arabisk, og kjennskap til hovedtrekkene i de politiske forholdene i regionen. Søkere bør ha gode skriftlige kommunikasjonsferdigheter.

Les mer om praktikantordningen her.