Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Gebyrsatser

Søknadsgebyr alle pass

Personer over 16 år: 100 JOD (1290 NOK)

Barn under 16 år: 60 JOD (770 NOK)

Nødpass: 135 JD (1690 NOK)

Søknadsgebyr for rett kopi og notarialforretninger

Rett kopi av originale dokumenter/notarialforretninger: 23 JOD

Gebyr må betales med kort. Kontantbetaling godtas ikke.

Gebyr omregnet til lokal valuta kan bli endret ved større kursendringer.