Spørsmål og svar for norske borgere i Midtøsten

Sikkerhetssituasjonen i Israel og Palestina er alvorlig og uforutsigbar. Det er uklart hvordan dette påvirker sikkerhetssituasjonen i andre land i regionen.

Utenriksdepartementet har skjerpet reiserådene for Israel og Palestina, etter at Hamas angrep Israel fra Gaza 7. oktober. Norske myndigheter har svært begrensede mulighet til å bistå norske borgere i området.

Les mer om situasjonen i Midtøsten på regjeringen.no