Nye tiltak for å unngå koronasmitte/New travel measures

Regjeringen har fattet en rekke nye tiltak for å hindre koronaspredning. New measures to prevent transmission of the coronavirus. (Norwegian followed By English)

Torsdag 12. mars fattet regjeringen en rekke nye tiltak for å hindre koronaspredning. Tiltakene skal redusere faren for at nordmenn blir smittet i utlandet og at smittede personer kommer til Norge. Følgende tiltak er gjeldende fram til 26. mars:

  • Alle som ankommer Norge fra steder utenfor Norden, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om en har symptomer eller ikke.
  • Reisende fra land utenfor Norden, som ikke er bosatt i Norge, vil bli anmodet om å returnere. Alternativt må disse i karantene. Reisende med symptomer vil bli isolert.

Dette betyr videre at alle som oppholder seg i Norge nå, og som har vært i land utenfor Norden de siste 14 dagene, også skal i karantene.

Anbefalingen har tilbakevirkende kraft, og gjelder alle ankomster fra torsdag 27. februar.

Mer informasjon om tiltakene finnes her:

https://helsenorge.no/koronavirus/reise 

***

On Thursday 12 March, The Norwegian Government enacted a variety of new measures to prevent transmission of the coronavirus. Until 26 March, the following measures will be implemented:

  • Everyone arriving in Norway who have been outside the Nordic countries are to stay in their homes for 14 days after arriving home to Norway, regardless of whether they have symptoms, or not.
  • Travellers from countries outside the Nordic region who are not residents of Norway will be asked to return. The alternative for these travellers is quarantine. Travellers with symptoms will be isolated.

This means that everyone presently staying in Norway and who has been in a country outside the Nordic region in the past 14 days is to be quarantined as well.

This policy has retroactive effect and applies to all arrivals since Thursday 27 February.

More Information about the measures can be found here:

https://helsenorge.no/koronavirus/travel-advice?redirect=false