Leveattestkontroll 2023/ Life certificates 2023

Når det gjelder bekreftelse av leveattester for 2023 så har NAV både i følgebrev til skjemaet og på nav.no: Leveattester til pensjonsmottakere i utlandet, informert mottakerne om man ikke skal benytte utenriksstasjonene til å bekrefte leveattesten. Det er tilstrekkelig at mottakerne får underskrift av to vitner før de selv sender skjemaet til NAV: Se : Leveattester til pensjonsmottakere i utlandet - nav.no

 

Hvis man vil at leveattesten bekreftes hos ambassaden så gjør vi oppmerksom på at dette er en notarial forretning som er gebyrpliktig se : Notarialbekreftelse | Norges Domstoler. Gebyr for notarial forretninger er  ILS 100,- eller NOK 288,-.

Det må i så fall gjøres avtale med ambassaden på forhånd og gebyret må innbetales før man kommer til avtalt tid på ambassaden.

 

In order to obtain confirmation of Life Certificates for 2023, NAV (the Norwegian Labour and Welfare Administration) has in the cover letter and on the following web page Life certificates to pension recipients abroad - nav.no informed that it is not required to refer to the Norwegian Embassy in order to get the confirmation. It is sufficient with a signature of two witnesses when submitting the scheme to NAV.

If an Embassy confirmation is desired, please be aware that it is considered as a notarial certification and hence subject to a fee. The price for notarial certifications is 100,- ILS or 288,- Norwegian Krones  Notarial certification | Norges Domstoler
In order to obtain an Embassy confirmation, it is necessary to make an appointment with the Embassy in advance, and the fee has to be paid prior to the appointment.