Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Leveattestkontroll 2020 / Life certificates 2020

NAV sender hvert år ut leveattester til pensjonsmottakere og uføretrygdede som bor utenfor Norge. På grunn av koronasituasjonen vil det ikke sendes ut leveattester i 2020.

For mer informasjon, se NAV sine hjemmesider her:

https://www.nav.no/no/person/pensjon/alderspensjon/nyheter/leveattester-2020

 

Every year NAV sends life certificates to recipients of retirement pension and disability benefit living abroad. Due to the Corona situation they will not send life certificates in 2020.

For more information, please visit NAV's website:

https://www.nav.no/en/home/benefits-and-services/life-certificates-2020