Utenriksdepartementet skjerper reiserådene

Utenriksdepartementet skjerper reiserådene som følge av den forverrede sikkerhetssituasjonen i Israel og i Palestina.

Sikkerhetssituasjonen i Israel og Palestina er alvorlig og uforutsigbar etter at Hamas angrep Israel fra Gaza. Utenriksdepartementet skjerper reiserådet både for Israel og Palestina.

Les mer om situasjonen i Midtøsten på regjeringen.no