Råd og anvisninger i forbindelse med jordskjelv

Det er fare for jordskjelv i Israel, og ambassaden oppfordrer nordmenn i landet til å gjøre seg kjent med forholdsregler som bør tas i forkant, under og i etterkant av eventuelle jordskjelv. Listen nedenfor er basert på den israelske hjemmefrontens anbefalinger, men den er ikke nødvendigvis fullstendig. For ytterligere informasjon, ta kontakt med den israelske hjemmefronten.

Forberedelser i forkant av jordskjelv:

•Avgjør hva som er det tryggeste stedet i hjemmet

•Sørg for at alle beboere er kjent med dette, og at de dessuten er inneforstått med brytere for gass-, vann- og elektrisitetsforsyning

•Undersøk hvor nærmeste nødutgang er

•Sørg for at alle, også de yngste er kjent med hvordan man om nødvendig tilkaller hjelp utenfra

•Avtal møtested og en kontaktperson som kan gjenopprette kontakt dersom jordskjelvet skiller en ad

•Avhold øvelser slik at alle, herunder barn og funksjons- og bevegelseshemmede, vet hvordan man skal reagere i en krisesituasjon

•Kontroller elektriske koplinger

•Kople fra elektriske artikler som ikke er i bruk

•Unngå elektriske artikler i nærheten av badekar og vannkilder

•Sørg for at gjenstander på vegger og i tak er forsvarlig festet

•Hold skuffer og skap låst

•Unngå plassering av tunge gjenstander i nærheten av senger og sovesteder

•La tunge gjenstander som kjøleskap og fryser ha rom til å bevege seg uten å tippe over ende

•Plasser tunge gjenstander på lave steder

•Sørg for at airconditioningsapparater, antenner og piper er forsvarlig festet

•Sørg for at forsikringspapirer er i orden; Ha forsikringsinformasjon lett tilgjengelig også dersom hjemmet må forlates

•Det anbefales å ha forberedt en kriseveske med nødvendig førstehjelpsutstyr, nødproviant , klær, mat og toalettartikler; pass/andre ID-papirer bør medbringes ved evakuering og bør være lett tilgjengelig.

Opptreden under jordskjelv:

•Ved opphold på grunnplan; - forlat umiddelbart bygningen og søk tilflukt på åpent sted

•Ved opphold på høyere eller lavere plan; - søk umiddelbart tilflukt på nærmeste tilfluktssted; Ved fravær av særskilt tilfluktssted vil trappeoppgang kunne gi tilsvarende beskyttelse

•Dersom det ikke er mulig å oppsøke egnet tilfluktssted, søk tilflukt under bord eller andre gjenstander som kan beskytte mot fallende gjenstander; Hold avstand til bokhyller og lignende

•Forsøk umiddelbart etter skjelvet å skru av gasstilførselen og alle elektriske artikler

•Dersom brann har brutt ut, forsøk om mulig å slukke denne

•Ettersom det er fare for at dører kollapser og går i lås, er det viktig så raskt som mulig etter at skjelvet er over, å sørge for at slike åpnes opp

•Om du er i bil under et jordskjelv, stopp bilen og bli værende i denne; foreta kontrollert nedbremsing, parker kjøretøyet klart av broer, fjellsider og elektriske ledninger

Opptreden i etterkant av jordskjelv:

•Vær oppmerksom på muligheten for etterskjelv;  lytt til radio, og forlat ikke tilfluktsstedet før det er klart at situasjonen tillater det

• Unngå bruk av elektriske artikler og drikk ikke vann fra springen

•Forlat tilfluktsstedet når situasjonen tillater det, vær oppmerksom på at skjelvet kan ha revet av elektriske ledninger, ledet til gasslekasje eller skadet bygningsmasse slik at gjenstander kan falle ned

•Oppsøk redningspersonell; opplys om eventuelle sårede og savnede

•Unngå unødig bruk av bil og mobiltelefon