Registering av nordmenn bosatt i Israel

Under følger registreringsskjema for nordmenn fast bosatt i Israel eller med opphold i landet utover tre måneder.

Det er frivillig å registrere seg ved ambassaden, men anbefales i tilfelle det skulle oppstå en krisesituasjon. Registrerte personer vil dessuten kunne motta informasjon fra ambassaden om arrangementer i ambassadens regi eller andre begivenheter som vi ønsker å informere om. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre.

Slik gjør du: Fyll ut skjemaet, signer det og send det til [email protected]  eller på fax nr. 03-7441498. Skjemaet kan også sendes i vanlig post til:
Royal Norwegian Embassy,
POB 17575,
61175 Tel Aviv.