Embassy closed

22.11.2022 - Embassy closed / Ambassaden stengt

Ambassaden vil være stengt tirsdag 22. november grunnet opplæring av personalet. Dersom en norsk borger befinner seg i en krisesituasjon, vennligst ring +353 1 662 1800, og tast 5 for å bli satt over til UDs operative senter.

The Norwegian Embassy will be closed on 22 November due to a course. If a Norwegian citizen is in an emergency situation, please call us on our regular number, +353 1 662 1800, and press 5 to be transferred to the Ministry’s emergency desk.