Globalskolen – hele verdens norske nettskole!

| Shanghai

Norsk, samfunnsfag og KRLE

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde kontakten med Norge og norsk grunnskole.

 

15 leksjoner á 90 minutter

Undervisningen skjer via Internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter pr. innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer (30 leksjoner hvert skoleår).

Opplegget er godkjent av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning. 

 

Norsk som andrespråk

Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk.

Mer informasjon og søknadskjema finner du på Globalskolens hjemmeside.

Søknadsfrist

Søknadsfristen vårsemesteret 2024 er 31. januar.