China opens for 72/144 hours visa-free transit for Norwegians

From 17 November 2023, Norwegian citizens will be eligible for 72/144 hours visa-free transit in China, China’s National Immigration Administration announced today.

According to the announcement Norwegian citizens who hold a valid international travel document and a connecting ticket to a third country/region with a confirmed date and seat for departure time within 72/144 hours, can apply for the visa-free transit.

Travelers are advised to check what conditions need to be met to apply for the visa-free transit beforehand.

The visa-free transit is valid for certain Chinese cities/areas. Please check Requirements for foreigners to apply for 72/144-hour visa-free transit in China | www.chinaservicesinfo.com for the full list.

 

Kina åpner for 72/144 timers visumfri transitt for nordmenn

Fra og med 17. november 2023 vil norske statsborgere kunne søke om 72/144 timers visumfri transitt i Kina, ifølge Kinas nasjonale migrasjonsmyndigheter.

Ifølge kunngjøringen vil norske borgere som har et gyldig internasjonalt reisedokument og en forbindelsesbillett til et tredjeland/region med bekreftet plass og dato for avgangstidspunkt innen 72/144 timer, kunne søke om visumfri transitt.

Reisende anbefales å sjekke hvilke vilkår som må være oppfylt for å søke om visumfri transitt på forhånd.

Visumfri transitt er gyldig for visse kinesiske byer/områder. Se fullstendig liste hos Kinas Requirements for foreigners to apply for 72/144-hour visa-free transit in China | www.chinaservicesinfo.com