Cox's  - Photo:Espen Rikter-Svendsen
Cox's Bazar, Bangladesh Espen Rikter-Svendsen

Praktikantplass ved ambassaden i Dhaka høsten 2024

Ambassaden i Dhaka tilbyr praktikantplass høsten 2024.

Søknadsfrist: 17.03.2024 

Er du en nysgjerrig, fleksibel og positivt innstilt student på jakt etter en unik utfordring? Har du lyst på et halvår som gir deg erfaringer svært få nordmenn kan vise til? Vil du bidra til Norges arbeid i utenrikstjenesten og få et grundig innblikk i arbeidshverdagen på en ambassade? Da bør du søke om å bli den neste studentpraktikanten ved ambassaden i Dhaka! 

Uansett om du er interessert i økonomi, utvikling eller internasjonal politikk, er Dhaka et relevant og interessant sted å være praktikant. Bangladesh er en av de raskest voksende økonomiene i Asia og har de siste tiårene opplevd store forbedringer i levestandard. Med sin økonomiske vekst, 170 millioner innbyggere og sentrale plassering innerst i Bengalbukta, er Bangladesh et stadig viktigere land i internasjonal politikk.  

Som studentpraktikant i Dhaka vil du få mangfoldige arbeidsoppgaver. Du vil blant annet skrive politiske og økonomiske rapporter om utviklingen i Bangladesh og bidra til strategisk planarbeid og administrasjonsarbeid. Du vil også kunne delta på eksterne arrangementer med internasjonale organisasjoner, NGO-er, bedrifter, og tenketanker.  

Nåværende og tidligere praktikanter har blitt godt tatt imot av både det lokale og internasjonale miljøet i Dhaka. Det finnes et bredt tilbud av fritids- og idrettsaktiviteter og restauranter i Dhaka, i tillegg til spennende reisemål rundt om i landet, så det er nok å ta seg til utenfor arbeidstid. Megabyen Dhaka kan oppleves som noe kaotisk og uoversiktlig i starten, men med en positiv innstilling og litt eventyrlyst blir en fort kjent og komfortabel.  

Ambassaden har flotte og moderne lokaler. Fellesområdene deles med Sverige og Danmarks ambassader. Danmark har tre studentpraktikanter og Sverige har én, så det er i alt fem praktikanter på kontoret. Norge har tre utsendte og tretten lokalt ansatte.  

 Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet: 

  • Søkeren må være norsk statsborger og medlem av folketrygden. 
  • Søkeren må studere på høyere utdanningsnivå og være tilknyttet et godkjent norsk lærested eller et lærested i utlandet godkjent av Lånekassen. Det vil være en fordel å ha fullført bachelorgrad.  
  • Praktikantoppholdet er ikke lønnet, men praktikanten vil motta et stipend som p.t. er på NOK 15 500 i måneden. Stipendet vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig til å dekke faste boutgifter i Dhaka. Praktikanten er selv ansvarlig for å ordne bolig og reise. Nåværende praktikant vil kunne bistå med å finne bolig.  
  • Du trenger visum, som bør søkes om i god tid før avreise. 
  • Søkeren kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.  

Slik søker du: 

  • Før du søker, ber vi deg om at leser om studentpraktikantordningen på Utenriksdepartementets nettsider.  
  • Vi ber om at du sender søknadsbrev (maks én side), CV og vitnemål samlet i én PDF-fil til emb.dhaka@mfa.no. Eventuelle spørsmål kan rettest til nåværende studentpraktikant, August Simonsen, på e-post august.simonsen@mfa.no.  
  • Merk søknaden din med «Praktikant våren 2024 – «Ditt fulle navn». Opplys gjerne om du også har søkt praktikantopphold ved andre utenriksstasjoner.   
  • Vi ber om at søknaden skrives på norsk.  

Vurderingskriterier 

Når vi vurderer søknadene kommer vil til å legge vekt på relevant faglig bakgrunn, relevante erfaringer, selvstendighet, samarbeidsevner og skriftlige kommunikasjonsferdigheter. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til skriftlig prøve og digitalt intervju.  

Vi ser frem til å ta imot søknaden din!