Bilaterale forbindelser

De bilaterale forbindelsene mellom Bangladesh og Norge er gode. Landene opprettet diplomatiske forbindelser den 14. april 1972, kort tid etter at Bangladesh fikk sin selvstendighet. Norge er representert i Bangladesh ved ambassade i Dhaka, mens Bangladesh’ ambassade i Stockholm er sideakkreditert til Norge.

Norges engasjement i Bangladesh har tradisjonelt vært tuftet på utviklingssamarbeid. Bangladesh ble hovedsamarbeidsland i 1973 og er med over 12 milliarder kroner den fjerde største mottaker av norsk bilateral bistand gjennom tidene. De senere år er bistanden avløst av økt vekt på handel og næringsliv.

Bangladesh har en raskt voksende økonomi. Dette byr på muligheter for norske bedrifter. Det bilaterale samarbeidet har derfor gradvis dreiet seg mer mot satsing på næringsliv og handel. Den største norske aktøren i Bangladesh er Telenor, som er majoritetseier i landets største mobilselskap Grameenphone.