Bilaterale forbindelser

De bilaterale forbindelsene mellom Bangladesh og Norge er gode. Norge var blant de første landene som anerkjente Bangladesh som sjølstendig stat, 4.februar 1972 og diplomatiske forbindelser ble opprettet 14. april samme år. Norge er representert i Bangladesh ved ambassade i Dhaka, mens Norge er sideakkreditert til Bangladeshs ambassade i Stockholm.

Norges engasjement i Bangladesh har tradisjonelt vært tuftet på utviklingssamarbeid. Bangladesh ble hovedsamarbeidsland i 1973 og har over tid vært en av de de større mottakerne av norsk bilateral bistand. De senere år er bistanden avløst av økt vekt på næringsliv.

Bangladesh har en raskt voksende økonomi. Dette byr på muligheter for norske bedrifter. Det bilaterale samarbeidet har derfor gradvis dreiet seg mer mot satsing på næringsliv. Den største norske aktøren i Bangladesh er Telenor, med 55,8 prosent eierskap i Grameenphone, landets største mobiloperatør med over 76 millioner kunder. Grameenphone er blant landets aller største skattebetalere. Statens Pensjonsfond Utland gjorde i 2015 de første investeringer i Bangladesh med 166 millioner kroner i 16 børsnoterte selskap. I 2018 har SPUs investeringer vokst til 1,7 mrd. kroner i 20 selskap.

I tekstilindustrien er Varner-gruppen viktigste norske aktør. Det norske software selskapet Cefalo har eget kontor i Dhaka med et 80-talls ansatte utviklere. Bergen Engines (Rolls Royce Power Systems) aktivitet er økende. Selskapet er inne i flere nye kraftverksprosjekter og har et eget lokalkontor i Dhaka med et tyvetalls ansatte. Andre norske selskap i Bangladesh er Jotun, DNV GL, komposittprodusenten Poly Concrete som leverer til bygningsindustrien, FireSafe og Hexagon. Solenergiselskapene Scatec Solar og Norwegian Renewables er i forhandlinger om bygging av solkraftverk. Norfund, som alt har investert i flere banker og finansinstitusjoner i landet, er interessert i både vind, sol og evt. små vannkraftverk.

Mens Bangladesh i 2018 solgte varer og tjenester til en samlet verdi av NOK 2,4 milliarder til Norge, var den norske eksporten på mer beskjedne NOK 420 millioner. Klær er Bangladeshs fremste eksportartikkel, mens maskiner og ferdigvarer utgjør mer enn 85 prosent av den norske eksporten til Bangladesh.

Det er et godt samarbeid rundt multilaterale spørsmål. Begge prioriterer klima- og miljøområdet. Migrasjon er et annet samarbeidsområde.

Den politiske kontakten med Bangladesh har økt. Utenriksminister Børge Brende besøkte Bangladesh som første norske utenriksminister i februar 2017. Statssekretær Marianne Hagen besøkte Bangladesh i mars 2018 i tilknytning til den store Rohingya flyktningekrisen og utviklingsminister Dag Inge Ulstein i mars 2019. Statsministrene Sheikh Hasina og Erna Solberg har møtt hverandre flere ganger i forbindelse med FNs Generalforsamling.