Bilaterale forbindelser

De bilaterale forbindelsene mellom Bangladesh og Norge er gode. Landene opprettet diplomatiske forbindelser den 14. april 1972, kort tid etter at Bangladesh fikk sin selvstendighet. Norge er representert i Bangladesh ved ambassade i Dhaka, mens Bangladesh’ ambassade i Stockholm er sideakkreditert til Norge.

Norges engasjement i Bangladesh har tradisjonelt vært tuftet på utviklingssamarbeid. Bangladesh ble hovedsamarbeidsland i 1973 og er med over 12 milliarder kroner den fjerde største mottaker av norsk bilateral bistand gjennom tidene. De senere år er bistanden avløst av økt vekt på handel og næringsliv.

Bangladesh har en raskt voksende økonomi. Dette byr på muligheter for norske bedrifter. Det bilaterale samarbeidet har derfor gradvis dreiet seg mer mot satsing på næringsliv og handel. Den største norske aktøren i Bangladesh er Telenor, med 55,8 prosent eierskap i Grameenphone, landets største mobiloperatør med over 55 millioner kunder.  Grameenphone er landets største skattebetaler. Totalt har selskapet bidratt med USD 5,5 mrd. i direkte og indirekte skatter. Statens Pensjonsfond Utland gjorde i 2015 de første investeringer i Bangladesh med 166 millioner kroner i 16 børsnoterte selskap. I 2016 vokste SPUs investeringer til 960 millioner kroner i 15 selskap.  

 

I tekstilindustrien er Varner-gruppen viktigste norske aktør. Selskapet flytter deler av sin produksjon fra Kina til Bangladesh. Norske fiskebåtredere har kontrahert to skip i Chittagong til en samlet verdi av NOK 65 mill.  Tomlinson Geophysical Services Inc of Norway (TGS-NOPEC) og franske Schlumberger har forhandlet ferdig en kontrakt med myndighetene i Bangladesh for seismiske undersøkelser i Bengalbukten, men myndighetene ser ut til å bremse oppstarten. 

 

Det norske software selskapet Cefalo har eget kontor i Dhaka med et 80-talls ansatte utviklere. Bergen Engines (Rolls Royce Power Systems) aktivitet er økende. Selskapet er inne i flere nye kraftverk-prosjekt og har et eget lokalkontor i Dhaka med et tyvetalls ansatte. Andre norske selskap i Bangladesh er Jotun, komposittprodusenten Poly Concrete som leverer til bygningsindustrien og Hexagon som nylig har inngått kontrakt om levering av beholdere for flytende petroleumsgass (LPG).

 

Mens Bangladesh i 2016 solgte varer og tjenester til en samlet verdi av NOK 2,10 milliarder til Norge, var den norske eksporten på mer beskjedne NOK 136 millioner. Klær er Bangladeshs fremste eksportartikkel, mens maskiner og ferdigvarer utgjør mer enn 85 prosent av den norske eksporten til Bangladesh.  

Det er et godt samarbeid rundt multilaterale spørsmål. Begge prioriterer klima- og miljøområdet. Bangladesh setter migrasjon høyt på dagsorden og ønsker samarbeid med Norge om dette.  

Den politiske kontakten med Bangladesh har økt. Utenriksminister Børge Brende besøkte som første norske utenriksminister Bangladesh i februar 2017. Statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet besøkte Bangladesh i januar 2016, og åpnet den felles nordiske ambassaden sammen med utenriksminister Mahmood Ali. Statsministrene Sheikh Hasina og Erna Solberg har møtt hverandre flere ganger i forbindelse med FNs Generalforsamling.  Utenriksminister Mahmood Ali besøkte Norge i september 2016.