Reiseregistering

Ambassaden anbefaler alle nordmenn som reiser til eller oppholder seg i Bangladesh om å registrere seg i Utenriksdepartementets felles database for norske borgere i utlandet, selv for korte opphold.         

Ambassaden i Dhaka oppfordrer alle som skal reise til Bangladesh, samt de som allerede oppholder seg her, om å registrere seg elektronisk via  www.reiseregistrering.no. Denne elektroniske reiseregistreringen administreres av Utenriksdepartementet i Oslo.

Også nordmenn som tidligere har registrert seg ved å innsende utfylt registreringsskjema til ambassaden bes nå om å gjøre dette elektronisk via denne web-linken.

Registreringen gjør det enklere for Utenrikstjenesten å kontakte reisende i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du befinner deg.