Pass

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort ble kunngjort 12. oktober, og vil tre i kraft 19. oktober 2020. Fra denne datoen blir det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 19. oktober:

 1. Ordinært pass til søkere over 16 år: 1 290 kroner.
 2. Ordinært pass til søkere under 16 år: 770 kroner.
 3. Midlertidig pass (nødpass): 1 690 kroner.

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Det innføres også et eget gebyr for søknad om midlertidig pass (nødpass), som er det samme for voksne og barn.

Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge. De nye satsene dekker kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene.

Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.

 

For norske statsborgere over 18 år:

 • søker må personlig møte opp ved ambassaden til forhåndsreservert tid.
 • søker må ha med det gamle passet, eller eventuelt politianmeldelsen om at det gamle passet er stjålet eller mistet.
 • søker må avgi biometri i form av foto, fingeravtrykk og signatur. Ambassaden har eget utstyr for dette.
 • Søknadsavgiften må betales inn til ambassadens konto i forkant av passtimen. Ta kontakt med ambassaden for kontodetaljer.

For norske statsborgere under 18 år:

 • søker må personlig møte opp ved ambassaden til forhåndsreservert tid.
 • begge foreldrene må følge barnet, om en av foreldrene ikke har anledning kan vedkommende skrive en fullmakt. Begge foreldrenes pass må medbringes.
 • søker må ha med gammelt pass. Om passet er stjålet eller mistet må politianmeldelse medbringes.
 • For barn under 3 år skal det tas med eget passbildet. Kvalitetskravene til passbildet finner du her.
 • Søknadsavgiften må betales inn til ambassadens konto i forkant av passtimen. Ta kontakt med ambassaden for kontodetaljer.

Alle norske borgere må ha registrert personnummer i Folkeregisteret før søknad om pass kan innleveres ved utenriksstasjonen.

Nødpass - Tap av pass

Tap eller tyveri av pass skal uten unødig opphold meldes til lokalt politi på stedet. 

Ved tap av pass og med nært forestående reise kan ambassaden utstede midlertidig pass (nødpass). Alminnelige vilkår for pass må oppfylles og den forestående reisen må dokumenteres.

For å avtale tid skriv til emb.dhaka@mfa.no eller ring ambassaden på telefon (+880 2) 55668570.

Ambassadens kontortider er søndag til torsdag fra 08:30 til 16:00.