Krise og beredskap

Husk alltid å registrere din reise på www.reiseregistrering.no. Da kan ambassaden nå deg ved behov og du vil motta relevant informasjon om større hendelser i landet.

 

Ved større ulykker, politiske uroligheter, naturkatastrofer etc. kan det oppstå situasjoner som innvirker på norske borgeres sikkerhet og som krever spesielle forholdsregler. Krisesituasjoner kan oppstå raskt. Det er viktig at man på forhånd har vurdert hva man bør foreta seg dersom en ekstraordinær situasjon skulle oppstå.         

Personer som er ansatt eller tilknyttet bedrifter eller organisasjoner i Bangladesh bør gjøre seg kjent med kriseberedskaps- og krisehåndteringsrutinene ved det enkelte foretak. Ambassaden anbefaler norske borgere om i samråd med sin arbeidsgiver å treffe beslutninger om hva man bør foreta seg.  

Hver enkelt må vurdere sin deltakelse i eventuelle tiltak som måtte bli iverksatt av ambassaden i forbindelse med en eventuell krisehåndtering. Denne artikkelen gir råd, ikke pålegg.

Anbefaling vedrørende kriseberedskap

Det er viktig å være beredt til å håndtere eventuelle krisesituasjoner. Følgende anbefales:

 • Sørg alltid for å ha et lager av mat og drikkevann til minst én uke.
 • Påse at pass med evt. visum, ID-kort, vaksinasjonskort og andre viktige papirer/dokumenter er samlet og lett tilgjengelig.
 • Sørg for å alltid være i besittelse av kontanter, helst både i lokal valuta og i en av de mest brukte internasjonale valutaer, for eksempel amerikanske dollar.
 • Påse alltid at du har lommelykter, stearinlys, fyrstikker og/eller lighter i din bopel.
 • Påse at førstehjelpsutstyr er intakt og lett tilgjengelig.
 • Strømtilførselen kan svikte. Utstyr din bopel med strømaggregat hvis mulig slik at kjøleskap/fryseboks kan benyttes selv om strømmen skulle bli borte.
 • Sørg for å ha en reservetank med drivstoff som kan benyttes til strømaggregat og/eller motoriserte kjøretøy.
 • Vær i besittelse av kart og eventuelt batteridrevet radio.
 • Sørg for å ha en ferdigpakket koffert/ryggsekk til bruk ved eventuell og øyeblikkelig evakuering.     

Samlingssteder

Ved behov vil ambassaden eller ambassadørens residens være samlingssteder for nordmenn i Bangladesh.

Ambassadens adresse: Bay’s Edgewater, Plot 12, North Avenue, Gulshan 2, Dhaka

Telefon: (+880 2) 55668570

 • Dersom man ringer fra mobiltelefon i Dhaka slår man 02 før ønsket telefonnummer.
 • Dersom man ringer fra mobiltelefon utenfor Dhaka slår man 02 før ønsket telefonnummer.
 • Dersom man ringer fra fasttelefon i Dhaka slår man telefonnummeret som oppført over.
 • Dersom man ringer fra fasttelefon utenfor Dhaka slår man 02 før ønsket telefonnummer.

Ambassadørens adresse: House 21, Road 47, Gulshan, Dhaka.

Telefon: (+880 2) 882 39 29.

Evakuering

I særlig alvorlige situasjoner kan det bli aktuelt med evakuering av norske borgere innad i Bangladesh eller ut av Bangladesh. Fly regnes i så tilfelle som mest aktuelle transportmiddel. Ambassaden vil søke samarbeid med andre lands ambassader i tilfelle behov for evakuering.

Beslutning om å forlate egen bolig eller landet i sin helhet må treffes av den enkelte. Evakuering kan ikke pålegges, men kun anbefales av ambassaden. Som hovedregel må enhver eller ens arbeidsgiver selv dekke utgifter til transport og opphold i forbindelse med evakuering.

Med mindre evakuering er nødvendig vil det i en eventuell krisesituasjon ofte være tryggest å oppholde seg i egen bolig. Et alternativ er at flere flytter sammen inntil den ekstraordinære situasjonen er normalisert.  

Melding og ettersøkning

Under og etter en eventuell krise vil ambassaden forsøke å bringe på det rene om alle norske borgere er i god behold. For å hindre unødig ettersøkning bes dem som måtte være blitt isolert i en krisesituasjon om å melde fra til ambassaden snarest. Den eller dem som måtte velge å ta seg ut av landet på egen hånd bes ved første anledning å melde fra til den norske representasjon i landet man har søkt tilflukt i.