Canberra

Praktikantplass ved Den norske ambassaden i Canberra

Ambassaden i Canberra søker én studentpraktikant for høsten 2024.

Et opphold som studentpaktikant ved ambassaden i Canberra vil gi en unik mulighet til å få innblikk i en spennende region i endring. I tillegg til Australia dekker ambassaden New Zealand, Papua Ny-Guinea, Fiji, Cookøyene, Salomonøyene, Samoa, Tonga, Tuvalu, Nauru, Vanuatu og Kiribati.  

Arbeidsoppgaver 

Den overordnede målsettingen er å gi studenten innblikk i internasjonalt arbeid, og å bidra til å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten. Studentpraktikanten skal utføre varierte oppgaver som skal gi innblikk i utenriksstasjonens daglige gjøremål. 

Ambassaden i Canberra er en liten utenriksstasjon og du blir derfor et viktig medlem av staben. Aktuelle oppgaver vil kunne være å oppdatere og skrive saker til ambassadens hjemmeside, besvare henvendelser fra publikum (på norsk og engelsk), bidra til ambassadens kultur- og profileringsarbeid, tilrettelegge for besøk og arrangementer, og delta i ambassadens konsulære arbeid. Du vil også kunne gis mulighet til å skrive rapporter om politiske og økonomiske forhold.  

Kvalifikasjoner 

Studentpraktikantordningen er åpen for studenter med norsk statsborgerskap som er under utdanning, fortrinnsvis med avsluttet bachelorgrad. Du må være medlem av folketrygden og kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. 

Ambassaden i Canberra søker en praktikant med interesse for arbeidet i utenrikstjenesten, med gode samarbeidsevner, høy arbeidskapasitet og evne til å sette seg raskt inn i nye problemstillinger. Praktikanten må også ha meget god formidlingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Erfaring med sosiale medier er en fordel. Kjennskap til, eller erfaring fra, Indo-Stillehavsregionen vil også være en fordel, men er ikke en forutsetning. 

Søkere må oppfylle de formelle kravene som gjelder for studentpraktikantordningen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen.html?id=485910 

Det vil bli foretatt en totalvurdering hvor både utdannelse, arbeidspraksis, annen erfaring og personlige egenskaper vil bli tatt i betraktning. Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju på Microsoft Teams eller telefon. 

Følgende betingelser gjelder for praktikantoppholdet i Canberra: 

Praktikantoppholdet har en varighet på seks måneder; fra midten av juli 2024 til midten av januar 2025. 

Det tilstås et stipend som for tiden utgjør NOK 18,000 per måned. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med visum og reise til og fra Canberra, samt bolig i forbindelse med oppholdet. 

Vær oppmerksom på at behandling av visum til Australia kan ta tid, og kan kreve en helsesjekk ved et av de godkjente klinikkene, som i Norge er Oslo Akutten. Det er praktikantens eget ansvar å søke om visum og bestille evt. time for helsesjekk når tilbudet om praktikantplass er akseptert. 

Søknad for praktikantopphold for andre halvår 2024 sendes innen søknadsfristen 18. mars 2024. Du vil få svar på søknaden i midten av april.   

Søknad med CV, eksamensutskrifter/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon sendes til ambassaden på e-post: praktikant.canberra@mfa.no. Merk søknaden "Praktikant Canberra andre halvår 2024 – Navn". Søknad og CV skal skrives på norsk. 

Spørsmål om praktikantoppholdet kan sendes til nåværende praktikanter ellen.hellebust@mfa.no og anders.stokka.meling@mfa.no