Reiseregistrering

Utenriksdepartementet anbefaler alle som skal til land utenfor Europa og Nord-Amerika å registrere seg.

Skal du reise eller flytte til utlandet? Reiseregistrering anbefales også for alle som skal være i utlandet over lengre tid (studenter og andre fastboende).

Registreringen tar bare noen få minutter å gjennomføre – du må ha mobiltelefon tilgjengelig. Reiseregistreringen erstatter tidligere registrering av norske borgere ved ambassade eller generalkonsulat (norskelisten).