asdfsdf

Výstava Severská udržitelná města

Srdečně vás zveme na výstavu Severská udržitelná města – aktuálně je k vidění online na www.severskamesta.cz!

O výstavě Severská udržitelná města

Města po celém světě čelí obrovským, ale velmi podobným výzvám - od osamělosti seniorů přes záplavy až po znečištěné ovzduší. Výstava Severská udržitelná města představuje některá z řešení, která pro severská města navrhli jejich architekti a inženýři v oblasti zdraví, mobility, snižování uhlíkové stopy, cirkulárního hospodářství a odolnosti měst. Všechna řešení jsou spojená s minimálně jedním z Cílů udržitelného rozvoje OSN.

Přejeme vám krásný kulturní a udržitelný zážitek! 

www.severskamesta.cz 

adsff

Foto: Landscape festival