UN Security Council - Foto:Ivan Brodey
Ivan Brodey

Norsko zvoleno do Rady bezpečnosti OSN

Norsko bylo ve středu 17. června zvoleno členem Rady bezpečnosti OSN pro období 2021–2022. „Rádi bychom poděkovali členským státům OSN za důvěru, kterou v nás vložili. Svět potřebuje efektivnější mezinárodní spolupráci, která přispěje k míru a bezpečnosti. Jako člen Bezpečností rady tuto spolupráci posílíme,“ říká norská premiérka Erna Solberg.

Valné shromáždění OSN v New Yorku ve středu zvolilo pět členů Rady bezpečnosti OSN pro období 2021–2022. Norsko, Irsko a Kanada se ucházely o dvě volená místa skupiny Západní Evropa a jiní. Norsko bylo zvoleno 130 hlasy, Irsko 128 hlasy.

„Blahopřeji Irsku, Indii a Mexiku k dnešnímu úspěšnému zvolení do Rady bezpečnosti. Těšíme se na úzkou spolupráci. Mandát v Radě bezpečnosti je jeden z nejnáročnějších úkolů, ke kterému se země v rámci mezinárodní politiky může zavázat,“ uvedla ve středu premiérka.

„O dvě místa v Radě bezpečnosti se ucházeli tři silní kandidáti. Kanada a Irsko jsou našimi blízkými partnery v mezinárodní spolupráci. Budeme se snažit nadále naše pevné vztahy zachovat jak při práci v Radě, tak mimo ni,“ řekla Solberg.

Norská vláda v Radě bezpečnosti upřednostní oblasti, ve kterých má znalosti a zkušenosti. Využijeme mnohaleté zkušenosti z budování mírových vztahů, abychom pomohli překlenout zdánlivě neřešitelné konflikty, kterými se  Rada bude zabývat. Základem naší snahy bude mezinárodní právo a lidská práva. Norsko bude úzce spolupracovat se všemi členy Rady bezpečnosti a bude prosazovat konstruktivní řešení. Hlavní prioritou budou snahy o posílení ochrany civilního obyvatelstva včetně dětí a podpora role a účasti žen v boji za mezinárodní mír a bezpečnost.

Norsko chce rovněž zajistit, že Rada bezpečnosti bude věnovat více pozornosti vlivu klimatických změn na mezinárodní mír a bezpečnost.

„Ráda bych poděkovala všem, kdo Norsko a norskou zahraniční politiku od roku 2007, kdy jsme oznámili naši kandidaturu, podpořili. To se týká i našich severských sousedů, především Švédska. Je důležité, aby i malé země jako Norsko pravidelně přebíraly odpovědnost a zasedaly v Radě bezpečnosti. Jsme malá země s otevřenou ekonomikou, jsme proto závislí na efektivní mezinárodní spolupráci a dobrými vztahy mezi členskými státy OSN. Výsledek dnešního hlasování dokazuje, že Norsko se v mezinárodním společenství těší velké důvěře. To pro nás představuje dobrý výchozí bod pro náročnou práci, která nás čeká,“ uvedla ve středu norská ministryně zahraničních věcí Ine Eriksen Søreide.

 

Fakta

Norsko zasedne v Radě bezpečnosti OSN 1. ledna 2021 a členem Rady bude do 31. prosince 2022. Naposledy bylo Norsko členem Rady před dvaceti lety, v období 2001-2002.

V roce 2021 bude Radu bezpečnosti OSN tvořit pět stálých členů (USA, Francie, Velká Británie, Čína a Rusko) a volení nestálí členové (Estonsko, Vietnam, Nigérie, Tunisko a Svatý Vincenc a Grenadiny – zvoleni v minulém volebním období; Norsko, Irsko, Indie, Mexiko a jeden z dvojice Keňa/Džibutsko – zvoleni v tomto období.)

 

Více o vládních prioritách naleznete zde: https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/the-un/unsc_priorities/id2701066/ (anglicky)

 

Logo UN Security Council Candidacy