811b513ebbb6aa0e3cea971f3a36e40850929968a8600.jpg

Juříčková

Jeho Veličenstvo král Harald V. jmenoval doc. PhDr. Miluši Juříčkovou, CSc. komandérkou Norského královského řádu za záslužnou práci pro kulturní vztahy mezi Norskem a Českou republikou, a to zejména na poli jazyka a literatury.

Tento Norský královský řád za zásluhy je řádem, který byl zaveden králem Olavem V. v roce 1985 a je udělován zahraničním občanům a norským občanům dlouhodobě žijícím v zahraniční. Král je velmistrem tohoto řádu. 

Docentka Juříčková se během své 30-ti leté práce na Masarykově univerzitě aktivně angažovala v aktivitách, které podpořily norský jazyk, literaturu a kulturu v České republice obecně a obzvláště na Moravě. Paní docentka přeložila řadu norských autorů do českého jazyka. Kromě toho byla docentka Juříčková hnací silou při organizování kulturních akcí a přednášek norských akademiků, spisovatelů a osob z kulturního života v České republice.

 „Docentka Miluše Juříčková při své akademické práci s norským jazykem a literaturou aktivně šířila znalosti o severském modelu společnosti a západních, liberálních hodnotách. Tímto způsobem také dopomohla k posílení chápání demokratických principů v postkomunistické České republice, což je pro nás v Norsku velmi důležité,“ říká Siri Ellen Sletner, norská velvyslankyně v Praze.

Norský královský řád za zásluhy bude předán při slavnostním ceremoniálu v rezidenci norské velvyslankyně ve středu, 14. června 2017 od 15.30 hodin.

Prosíme zástupce médií, kteří se chtějí zúčastnit tohoto ceremoniálu, aby kontaktovali ambasádu.