adf - Foto:Oda Hveem - Visit Innlandet
Hipp - hurray - jump by the Randsfjorden Oda Hveem - Visit Innlandet

Evropská rada schválila dohody o novém období Fondů EHP a Norska

Dne 26. 6. 2024 přijala Rada rozhodnutí o podpisu a prozatímním provádění dohod o Finančních mechanismech EHP a Norska pro období od května 2021 do dubna 2028 a požádala Evropský parlament o souhlas s uzavřením těchto dvou dohod.

Finanční mechanismy EHP a Norska 2021-2028 stanovují příspěvek států EHP/ ESVO - Islandu, Lichtenštejnska a Norska - ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru.

Oba finanční mechanismy společně poskytnou finanční příspěvek ve výši 3,268 miliardy EUR.

Tato částka bude rozdělena mezi následující země: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Slovinsko, a to na základě klíče pro rozdělování prostředků z Fondu soudržnosti.

Pro Českou republiku je celkem vyčleněno 225,19 mil. EUR.

Finanční prostředky budou poskytnuty na podporu tří tematických priorit:

  • Evropská zelená transformace
  • Demokracie, právní stát a lidská práva
  • Sociální začlenění a stabilita

Více informací: Council greenlights agreements on the EEA and Norwegian Financial Mechanisms for 2021-2028 - Consilium (europa.eu)