Erna Solberg

Blue economy

Světová populace se v roce 2050 přiblíží skoro 10 miliardám. Abychom uspokojili potřeby rostoucí populace, bude muset pocházet z oceánů více potravin, energie, léků, minerálů a dopravy. Současně s tím je potřeba zajistit udržitelný růst světových oceánských odvětví, abychom vytvářeli pracovní místa, příjmy a hospodářský a sociální rozvoj.

Aby se tato klíčová politická agenda posunula dopředu, předsedkyně vlády Norska Erna Solberg se ujala iniciativy k vytvoření mezinárodního panelu na vysoké úrovni pro budování udržitelného oceánského hospodářství.

Cílem je zvýšit mezinárodní porozumění tomu, jak udržitelné využívání oceánů a oceánské ekonomiky může hrát klíčovou roli při plnění nejvýznamnějších potřeb světa v nadcházejících letech.

Cílem je významně přispět k dosažení cílů OSN pro udržitelný rozvoj.

Premiérka Solberg pozvala řadu svých kolegů z jiných pobřežních států v různých částech světa, aby se zúčastnili panelu. Palau a Portugalsko již pozvání přijaly. Panel bude úzce spolupracovat s OSN a zvláštním vyslancem OSN pro oceán, panem Peterem Thomsonem, který právě zahájil důležitou iniciativu "Akce přátel oceánu". Klíčové zainteresované strany z občanské společnosti a zástupci oceánského průmyslu poskytnou vstupní informace a rady. Dále skupina odborníků poskytne panelu vědecké zprávy.

Mezinárodní konference Náš Oceán, kterou v roce 2019 upořádá Norsko, bude důležitým mezníkem pro panel, stejně jako druhá konference OSN o oceánech v roce 2020. Panel na vysoké úrovni předloží závěrečnou zprávu téhož roku.

Je velmi důležité, aby pobřežní a námořní státy spolupracovaly na tom, aby zdůraznily obrovský potenciál, který lze nalézt při budování udržitelného oceánského hospodářství. Je záměrem premiérky Solberg, aby tato komise pracovala otevřeným a transparentním způsobem a tím rozpoutala debatu, která dosáhne daleko za práci samotné komise. Panel by také podpořil dlouho potřebný globální politický dialog o tom, jak zajistit budoucnost zdravých a bohatých oceánů.

Rozvoj modré ekonomiky a udržitelné využívání oceánů tvoří nedílnou součást naší zahraniční a rozvojové politiky. Politika se zaměřuje na tři prioritní oblasti: udržitelné využívání a tvorbu hodnot, čisté a zdravé oceány a úlohu modrého hospodářství v rozvojové politice.

Prosperita Norska závisí na udržitelném využívání oceánů. Zůstaneme mezinárodně v popředí v oblastech lodní dopravy, ropného a plynárenského průmyslu na moři, jakož i v oblasti rybolovu a akvakultury. Máme rozsáhlé zkušenosti s řízením mořských ekosystémů a máme přísné environmentální normy. V tomto kontextu mají klíčový význam znalosti založené na výzkumu a technologický rozvoj.

 

Závazek Norska k mezinárodním otázkám oceánu

Zajištění čistých a zdravých oceánů je klíčovou prioritou. Na základě norského návrhu Rada OSN pro životní prostředí přijala v prosinci roku 2017 vizi o nulovém plastovém odpadu v oceánech.

Norsko spustilo program o objemu 150 milionů NOK, jehož cílem je boj proti odpadu i mikroplastům v oceánech v rozvojových zemích. Zpočátku se program zaměří na jihovýchodní Asii, což je region, kde je problém největší.

Prostřednictvím programu Ryby pro rozvoj Norsko poskytuje budování kapacit v oblasti rybolovu a akvakultury v mnoha rozvojových zemích. Zcela nová výzkumná loď - Dr. Fridtjof Nansen, financovaná Norskem, provádí hodnocení zásob a další druhy výzkumu ve prospěch rozvojových zemí.

Nansen

Norsko v roce 2019 upořádá v řadě šestou konferenci Náš Oceán. Existuje už celosvětové hnutí, podporující udržitelné využívání a zachování oceánů. V návaznosti na konference má Norsko v úmyslu těžit z poznatků, které vznikly v souvislosti s mnoha iniciativami souvisejícími s oceánem.

Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS) je klíčem k udržitelnému řízení mořského prostředí. V souladu s UNCLOS bude Norsko i nadále usilovat o to, aby regionální organizace a mechanismy byly první variantou řízení a ochrany mořských zdrojů.

Zdroj: Government.no