Bilateral Fund - Foto:mfa
Partners from Czechia, Norway, Iceland and Liechtenstein meet at the top of Snezka - the hihgest Czech mountain. mfa

Fond pro bilaterální spolupráci

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo dne 31. srpna 2018 první otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska pro programové období 2014-2021.

Nové období tak navazuje na úspěšný finanční nástroj pro posílení bilaterální spolupráce z předchozí etapy Fondů EHP a Norska 2009-2014, ve kterém bylo podpořeno několik desítek bilaterálních iniciativ z tzv. Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni a řada dalších na úrovni jednotlivých programů.

Oproti předcházejícímu období budou žádosti o grant předkládány výhradně v anglickém jazyce a prostřednictvím informačního systému CEDR, a to průběžně od spuštění výzvy až do 30. srpna 2019 nebo do vyčerpání alokace výzvy, která pro tuto výzvu činí více než 6 mil. Kč. Maximální výše grantu je 1 281 200 Kč. Fond poskytuje 100 % výdajů, které souvisejí s realizovanými aktivitami a odpovídají předložené žádosti o grant, není tedy nutné žádné spolufinancování ze strany žadatele.

  • Zaměření bilaterálního fondu: 100% finanční podpora bilaterálních iniciativ mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem (donorské státy) a ČR
  • Alokace pro první výzvu: 250 000 eur (cca 6,4 mil. Kč)
  • Výše grantu: max. 1 281 200 Kč (minimální hranice není stanovena)
  • Kdo může žádat: veřejné i soukromé instituce – veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekty, ať komerční či nekomerční povahy, jakož i nestátní (nevládní) neziskové organizace, které jsou zřízeny jako právnické osoby v ČR či donorských státech
  • Co podporujeme: jakékoli aktivity vedoucí ke vzniku či posílení bilaterálních vztahů nebo spolupráce, zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a donorskými státy

Bližší informace o výzvě a pokyny pro žadatele a příjemce jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva financí určených pro Fondy EHP a Norska www.norwaygrants.cz, stejně tak i přístup do informačního systému CEDR.