Tap av pass

Har du mistet passet ditt, kan du få utstedt et nødpass.

Nødpass

Nødpass utstedes i utlandet fortrinnsvis for reise til Norge, og bare unntaksvis for videre reise til tredjeland. For å få utstedt nødpass, må du ha med:

  • politianmeldelse fra tsjekkisk politi
  • 2 nye passbilder i god kvalitet og farger. Det må være tatt mot lys bakgrunn, med åpne øyne, lukket munnen, nøytralt ansiktsuttrykk, begge ørene må være synlige, uten briller og hodeplagg, med mindre det er religiøst hodeplagg.
  • annen legitimasjon med bilde (bankkort, førerkort, o.tilsv.). På ambassaden utfylles skjema om tap av pass.

Nødpass er gyldig bare for én enkelt reise og må leveres til politiet eller grensekontrollen når du kommer tilbake til Norge.

For behandling av søknad om pass fremmet ved den norske ambassaden i Praha gjelder følgende satser 

  1. Ordinært pass til søkere over 16 år:     1 290 NOK 
  2. Ordinært pass til søkere under 16 år:      770 NOK 
  3. Midlertidig pass (nødpass):                   1 690 NOK 

Passgebyret må betales via bankoverføring på forhånd til ambassadens konto i DnB - konto 7694 05 14378, eventuelt med bankkort.

Ved bankoverføring må betalingen merkes med «Pass + navnet» til den som søker om pass. Ved oppmøte for søknad om pass må betalingsbevis medbringes. 

For alle gebyrpliktige konsulære tjenester som utføres utenfor ambassadens åpningstid påløper det ekstra gebyr i henhold til gebyrtariffen.