Nasjonalt ID-kort

Nasjonalt ID-kort er et frivillig identitetsbevis for norske statsborgere.

Det finnes i to varianter, ett med rød ledetekst og ett med grønn ledetekst. Kortet med rød ledetekst oppfyller kravene til et reisedokument og kan brukes på samme måte som pass når du skal reise til EU-/EØS-landene og Sveits, samt enkelte andre land.

Ambassaden har ikke myndighet til å utstede nasjonale ID-kort. Norske borgere som ønsker å søke om nasjonalt ID-kort må derfor gjøre dette hos politiet i Norge. Mer informasjon om dette finnes hos politiet.

Hvis man har mistet eller blitt frastjålet ID-kortet i utlandet, må det meldes fra til nærmeste ambassade. Man må møte opp personlig, det kan ikke meldes på telefon eller e-post.