Fondy EHP a Norska

EEA and Norway Grants - Foto:Christophe Vander Eecken
Photo: Christophe Vander Eecken

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce a kontaktů s patnácti evropskými státy.

Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru, který je dohodou mezi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). Od roku 2004 podpořily Fondy EHP a Norska v České republice množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč.

Poskytovateli podpory jsou tři nečlenské státy EU a zároveň členské státy EHP, tedy Norsko, Island a Lichtenštejnsko, přičemž 97 procent z celkových financí poskytuje Norsko. Příjemci finanční podpory jsou vybrané země střední, východní a jižní Evropy. Aktuálně je Česká republika pátým největším příjemcem, a to po Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku .

Hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska v České republice je Ministerstvo financí, které také spravuje většinu programů, a to ve spolupráci s příslušnými rezortními ministerstvy. Pro lepší koordinaci společných priorit a posílení bilaterální spolupráce jsou do administrace  programů  zapojené instituce z Norska.

Dne 4. září 2017 byla v Anežském klášteře v Praze slavnostně podepsána Memoranda o porozumění pro aktuální, již třetí programové období Fondů EHP a Norska. Do roku 2021 obdrží Česká republika 184,5 milionů EUR (cca 5 miliard Kč). Podporu získají projekty zaměřené především na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Velký důraz je kladen na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti. Nové období též přináší velké možnosti pro bilaterální projekty a aktivity. Vyhlášení prvních výzev předpokládáno během roku 2018. Projekty budou muset být ukončeny nejpozději do 30. dubna 2024.

Přehled programů:

·        Věda a výzkum - 30 mil. €

·        Vzdělání – 6 mil. €

·        Sociální dialog - 0,89 mil. €

·        Zdraví - 14 mil. €             

·        Klima a životní prostředí – 30 mil. €                      

·        Kultura  - 28 mil. €

·        Řádná správa věcí veřejných – 5 mil. €

·        Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí  - 19 mil. €

·        Občanská společnost – 15 mil. €

·        Vnitřní věci – 5 mil. €

·        Spravedlnost – 6 mil. €

·        Bilaterální fond - 3,69 mil. €

Důležité odkazy:

Důležité dokumenty:

Výsledky za období 2009-2014: