seminar1

Seminar EEA

Při příležitosti výročí patnácti let Fondů EHP a Norska v České republice jsme společně s Ministerstvem financí připravili odborný seminář, na kterém zástupci vybraných rezortů prezentovali dosavadní úspěchy i plány v rámci největších programů.

Seminář se konal 12. 11. 2019 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Záštitu nad akcí převzal Mgr. Radek Vondráček, předseda PS PČR a zahraniční výbor PS PČR. 

Úvodní slova přednesli Vojtěch Pikal, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Jaroslav Bžoch, místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a za Norsko Michael Tetzchner, 1. místopředseda výboru pro zahraniční věci a obranu Parlamentu Norska. 


Kompletní program:
Program seminar Fondy EHP a Norska 12.11.2019.pdf


Úvodní video: 

 

Přednášející a jejich prezentace: 

Mgr. Šárka Sovová, vedoucí Centra pro zahraniční pomoc – příprava a koordinace,
Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR, MF ČR

01_Fondy EHP a Norska_obecne_Sovova.pdf

 

Martin Martínek, MA, vedoucí kanceláře ekonomických analýz a koncepcí MK ČR

02_Lety_Martinek.pdf

 

Ing. Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP ČR

03_Zivotni prostredi_Kriz.pdf

 

Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu

04_Pamatkova pece_Goryczkova.pdf

 

Mgr. Robert Basch, výkonný ředitel Nadace OSF Praha

05_Obcanska spolecnost_Basch.pdf

 

 

RNDr. Hana Sychrová, DrSc., členka Akademické rady Akademie věd ČR pověřená koordinací zahraniční spolupráce

06_Veda a vyzkum_Sychrova.pdf

 

prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, předseda Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a předseda Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění

07_Zdravotnictvi_Macek.pdf