Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

811b513ebbb6aa0e3cea971f3a36e40850929968a8600.jpg

Juříčková

Jeho Veličenstvo král Harald V. jmenoval doc. PhDr. Miluši Juříčkovou, CSc. komandérkou Norského královského řádu za záslužnou práci pro kulturní vztahy mezi Norskem a Českou republikou, a to zejména na poli jazyka a literatury.

Tento Norský královský řád za zásluhy je řádem, který byl zaveden králem Olavem V. v roce 1985 a je udělován zahraničním občanům a norským občanům dlouhodobě žijícím v zahraniční. Král je velmistrem tohoto řádu. 

Docentka Juříčková se během své 30-ti leté práce na Masarykově univerzitě aktivně angažovala v aktivitách, které podpořily norský jazyk, literaturu a kulturu v České republice obecně a obzvláště na Moravě. Paní docentka přeložila řadu norských autorů do českého jazyka. Kromě toho byla docentka Juříčková hnací silou při organizování kulturních akcí a přednášek norských akademiků, spisovatelů a osob z kulturního života v České republice.

 „Docentka Miluše Juříčková při své akademické práci s norským jazykem a literaturou aktivně šířila znalosti o severském modelu společnosti a západních, liberálních hodnotách. Tímto způsobem také dopomohla k posílení chápání demokratických principů v postkomunistické České republice, což je pro nás v Norsku velmi důležité,“ říká Siri Ellen Sletner, norská velvyslankyně v Praze.

Norský královský řád za zásluhy bude předán při slavnostním ceremoniálu v rezidenci norské velvyslankyně ve středu, 14. června 2017 od 15.30 hodin.

Prosíme zástupce médií, kteří se chtějí zúčastnit tohoto ceremoniálu, aby kontaktovali ambasádu.