Seminář Smart City - chytrá řešení v městské dopravě

Smart City Bergen
Photo: Bergen kommune

Norské velvyslanectví a město Plzeň srdečně zvou na norsko-český seminář zaměřený na chytrá řešení v městské dopravě. Seminář se uskuteční v úterý 28. listopadu 2017 od 9:30 v prostorách Centra robotiky v Plzni, Presslova 14.

Města Bergen i Plzeň patří k průkopníkům svých zemí v implementaci konceptu Smart City. Na semináři vystoupí zástupci měst, firem a výzkumných ústavů z Bergenu, Osla a Plzně. Hlavním cílem workshopu je přenos dobré praxe v rozvoji a implementaci inteligentních řešení využitelných zejména v oblasti městské dopravy.  

Norská města jsou na světové špičce v zavedení elektromobilů a sítí nabíjecích stanic, zatímco Plzeň má ambici stát se evropským příkladem města s dopravou bezpečnou, efektivní a ekologickou. Věříme proto, že výměna bohatých zkušeností a následná diskuse mohou být inspirací pro účastníky jak z Norska, tak z České republiky.

Akce proběhne v českém a anglickém jazyce, tlumočení zajištěno. Vstup je zdarma na základě registrace. Svoji účast prosím potvrďte do 15. 11. 2017 na e-mail: scheinherrova@plzen.eu nebo na telefonním čísle 378035101.