Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Søknad om nytt pass

Alle nye norske pass med unntak av nødpass, inneholder biometriske data i elektronisk lesbar form. Dersom du har et håndskrevet laminatpass er dette gyldig til utløpsdatoen. For å søke om nytt pass ved ambassaden i Praha, er prosedyren som følger :

For personer over 18 år

 • Personlig fremmøte til avtalt tidspunkt for utfylling av søknadspapirer og opptak av biometri  
 • Gammelt pass må fremvises (leveres til makulering). Ved tap/tyveri fremvises politirapport samt gyldig legitimasjon med foto 
 • Ambassaden sender søknaden til passprodusenten i Norge. Saksbehandlingstid er normalt 1 - 2 uker
 • Søkeren blir kontaktet når passet har ankommet ambassaden 
 • Ferdig pass hentes av søker på ambassaden

  

For personer under 18 år

 • Personlig fremmøte til avtalt tidspunkt for utfylling av søknadspapirer og opptak av biometri
 • Minst én av foreldrene med foreldreansvar må møte sammen med passøker
 • Den av foreldrene som møter, må kunne legitimere seg og gi sitt samtykke til passutstedelsen ved å underskrive på passøknaden. Har både far og mor foreldreansvaret, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass
 • Dersom foreldreansvaret er felles, og ikke begge foreldre kan møte, må den som møter opp ha med skriftlig samtykke fra den fraværende part. Den fraværende part må også fremlegge bekreftet kopi av sitt gyldige pass eller ID-kort
 • Gammelt pass for barnet må fremvises
 • Søkes det om førstegangspass må det i tillegg fremlegges: utskrift fra Folkeregisteret som bekrefter barnets fulle navn og fødselsnummer (11 sifre)
 • Samme prosedyre som over når det gjelder foreldrene. 
 • Barnets fødselsattest og foreldrenes vigselsattest.
 • Selv om barnet er nyfødt, må det være med ved innlevering av passøknad. 

Passgebyr

Passgebyret må betales via bankoverføring på forhånd til ambassadens konto.

DnB - konto 7694 05 14378

 • Over 16 år:   NOK 570
 • Under 16 år: NOK 342

CSOB (lokalbank) - konto 571072593/0300

 • Over 16 år:    CZK 1.500
 • Under 16 år:  CZK 850

Ved bankoverføring må betalingen merkes med «Pass + navnet» til den som søker om pass. Ved oppmøte for søknad om pass må betalingsbevis medbringes. 

 

Opptak av biometri

Formålet med biometri i reisedokumenter er å legge til rette for en rask identitetskontroll av reisende ved grensekontroll og hindre forfalskning og misbruk av reisedokumenter.

 • Signatur - søkere over 10 år skal avgi signatur. Signatur avgis på en signaturpad. Signaturen vises i passet og lagres i sentral database.
 • Fingeravtrykk - søkere over 12 år skal avgi fingeravtrykk. Fingeravtrykk tas av to fingre, høyre og venstre pekefinger. Fingeravtrykket vises ikke i passet, og lagres kun på passets chip sammen med ansiktsfoto og personinformasjon.
 • Foto - tas på ambassaden. Barn under 5 år og sterkt funksjonshemmede personer må ha eget foto med seg. Det må tilfredstille kravene til foto i pass.

 

Hvor lenge er passet gyldig?

Personer over 16 år:  10 år 
10 - 16 år: 5 år
5 - 10 år: 3 år
0 - 5 år: 2 år

 

Et pass er bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet og så lenge passet er uforandret og uskadet.

 

Reisende til USA For informasjon om regler om utlendingers adgang til USA, se her For elektronisk registrering se  ESTA - The Electronic System for Travel Authorization.