Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Celní předpisy

I když do Norska můžete cestovat bez problémů jako do jakékoliv jiné země EU, platí zde nadále velmi přísné předpisy pro dovoz a vývoz některých druhů zboží. Najde-li celní kontrola vyšší množství nenahlášené hotovosti nebo zboží, než je předepsáno pro bezcelní styk, zabaví veškeré jeho množství a navíc uloží pokutu.

Množství alkoholu a tabáku, které lze do Norska bezcelně dovézt (limity jsou platné na 1 osobu) :

  • 1 litr nápoje s 22%-60% alkoholu + 1,5 litru nápoje s 2.5%-22% alkoholu + 2 litry piva
  • nebo : 1 litr nápoje s 22%-60% alkoholu + 3,5 litru piva 
  • nebo: 3 litry nápoje s 2,5-22% alkoholu + 2 litry piva
  • nebo: 5 litrů piva (15x0,33 l)

K výše uvedeným limitům lze dovézt 200 ks cigaret nebo 250g tabáku + 200 ks tabákového papíru. Pokud nevezete tabákové výrobky, jsou limity na alkohol vyšší. Kompletní seznam najdete zde

Alkohol a tabák mohou dovážet pouze osoby starší 18 let, alkohol s obsahem 22% a více, pouze osoby starší 20 let.

V případě, že hodláte vyvézt do Norska větší množství než dovoluje limit, je nutné alkohol proclít - na celnici půjdete do "červené zóny", popř. na většině letišť lze alkohol proclít v proclívacích automatech. Proclení můžete provést též pomocí aplikace . Výši cla za jednotlivé položky najdete zde


Bez zvláštního povolení je zakázán dovoz:
nápojů s vyšším než 60 % obsahem alkoholu, narkotik, jedů a léků (léky dovoleny pouze v menším množství pro osobní potřebu, doporučuje se mít potvrzení lékaře, nejlépe v angličtině), dále zbraní, střeliva a zábavné pyrotechniky, ptáků a exotických zvířat, živých rostlin a brambor.  

 

V omezeném množství lze do Norska dovézt:
10 kg masa a mléčných výrobků ze zemí EHS, 10 kg ovoce a zeleniny (kromě brambor).


Maximální hodnota dováženého zboží:
Do Norska je povoleno bezcelně dovézt zboží do hodnoty max. 6000,- NOK. Pokud pobýváte v Norsku a mimo jeho území vycestujete na kratší dobu než 24 hodin, činí maximální hodnota dováženého zboží 3000,- NOK. Pokud cestujete do Norska jen jako turista, neplatí tyto limity v případě, že věci z Norska opět vyvezete (oblečení, elektronika, šperky). Pokud přivážíte do Norska věci, které nepovezete zpět (dary, produkty ke spotřebě), platí výše uvedený limit. Limity na alkohol a tabákové výrobky platí pro všechny stejně.

 

Dovoz hotovosti:
V hotovosti lze bez omezení dovézt nebo vyvézt bankovky a mince v hodnotě max. NOK 25.000. Vyšší částku je nutné přihlásit a zapsat do předepsaného formuláře.


Dovoz pohonných hmot
Bezcelně lze dovézt max. 600 litrů natankovaných pohonných hmot + max. 10 litrů v rezervním kanystru na vozidlo.


Dovoz psů a koček
Předpisy pro dovoz psů a koček při krátkodobých cestách se po vstupu ČR do EU zásadně změnily. Zvíře musí mít identifikační čip, musí být vybaveno pasem EU (EU pet passport), ve kterém je zapsáno očkování proti vzteklině a odčervení. Více informací naleznete zde .