Wiza do Norwegii

Ambasada Królestwa Norwegii w Warszawie nie zajmuje się wnioskami o wizę i pozwolenie na pobyt w Norwegii, właściwą Ambasadą do składania tego typu wniosków dla aplikantów z terenu RP jest Ambasada Królestwa Norwegii w Kopenhadze. Więcej informacji dostepnych jest na stronie norweskiego Urzędu do Spraw Imigracji UDI Immigration to Norway - UDI oraz na stronie Ambasady Królestwa Norwegii w Kopenhadze Residence permit and visa - Norge i Danmark (norway.no)