Street Art in Tromsø - Zdjęcie:Street Art in Tromsø, Yngve Olsen, Visit Norway
Street Art in Tromsø, Yngve Olsen, Visit Norway

Norweskie Wydarzenia Kulturalne w Polsce/ Norwegian Cultural Events in Poland

Sprawdź, co dzieje się w Polsce w tym kwartale (marzec-maj 2023) w sektorze kultury. Nasz biuletyn będzie zawierał wydarzenia z dziedziny sztuki, literatury, muzyki, teatru, filmu i nie tylko. Bądź na bieżąco! /Check out what is happening in Poland this quarter (March-May 2023) in the culture sector. Our newsletter will include events in arts, literature, music, theatre, film and more. Stay updated!

English below

Wystawy:

Wrocław

Wystawa “I & We”

 Od 24 marca do 18 czerwca można zwiedzać wystawę norweskiego szkła w SIC! Galeria BWA Wrocław. Prace wykonane są przez norweskie artystki, które za pomocą szkła tworzą niepowtarzalne artystyczne uniwersa. Inspirują się wyjątkowym, różnorodnym środowiskiem przyrodniczym Norwegii, które na wielu poziomach odpowiada za rozwój społeczno-kulturowy mieszkanek i mieszkańców tego kraju. Wystawa jest wspierana przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Norwegian Crafts, a jej partnerem jest Galeria i Pracownia S12 w Bergen. Więcej o wystawie tutaj.

Warszawa

Wystawa „Drugiej Wiosny nie bedzie... Dzieci i sztuka w XX i XXI wieku”

31 marca - 18 czerwca. Narodowa Galeria Sztuki Zachęta zaprasza na wystawę „Drugiej Wiosny nie będzie... Dzieci i sztuka w XX i XXI wieku”. Na wystawie zostaną zaprezentowane m.in. prace norweskiej artystki Ane Hjort Guttu. Więcej o wystawie tutaj.

Teatr:

Warszawa

Międzynarodowy Wieczór Komedii Idiotycznej : spektakl Troll

23. marca w Teatrze „Resort Komedii” odbędzie się spektakl «Troll» w wykonaniu dwóch norweskich komiczek Marie Kallevik Straume oraz Anny Marie Simonsen. Więcej o spektaklu tutaj.

Koncerty:

Gdańsk

25 marca w Domu Zarazy w Gdańsku Oliwie spektakl muzyczny, aktorski i poetycki. Na scenie spotkacie norweskiego muzyka Roya Einara Drenga, który wystąpi na cześć polskiego aktora Ryszarda Jaśniewicza, propagatora polskiej kultury. Spektakl jest dialogiem międzypokoleniowym i kulturowym i wyrazem jedności. Wstęp bezpłatny, a więcej informacji na temat wydarzenia znajdziecie tutaj.

Na małym ekranie:

"Troll" znalazł się na szczycie listy Netflix dla najpopularniejszego nieanglojęzycznego filmu w serwisie Netflix. Troll z norweskiej góry Dovre zostaje wybudzony po tysiącu latach przez eksplozję i pustoszy góry oraz miasto Oslo. Rząd wysyła nieustraszonego paleontologa, aby powstrzymał trolla przed spowodowaniem dalszych zniszczeń i chaosu. Więcej informacji tutaj

"Narwik" na Netflix. W czasach bitwy znanej jako pierwsza porażka Hitlera norweski żołnierz powraca do domu i dowiaduje się szokującej prawdy o swojej żonnie. Więcej informacji tutaj

Inne:

Poznań

Laboratorium twórcze «Poruszeni»

24.-26. marca CK Zamek Poznań - trzydniowe ruchowo-choreograficzne laboratorium twórcze „Poruszeni” prowadzone przez norweskich i polskich tancerzy Marię Teresę E. i Janusza Orlika. Celem laboratorium jest prowokowanie do aktywności we wspólnym kreowaniu i praktykowaniu ruchu i zachęcenie uczestników do odnajdywania własnego twórczego potencjału. Projekt współfinasowany z Funduszy Norweskich.

Norweskie premiery książkowe w Polsce

"Blizny" Jørna Liera Horsta i Thomasa Engera, tłum. Milena Skoczko-Nakielska, Wydawnictwo Smak Słowa

"Odmawiam Myślenia"Lotty Elstad, tłum. Karolina Drozdowska, Wydawnictwo Pauza

„Wiosenna noc/Zamek z lodu” Tarjei Vesaasa, tłum. Maria Gołębiewska-Bijak, Wydawnictwo Poznańskie

 

Lista wydarzeń jest przygotowywana przez dział kultury Ambasady i jest stale aktualizowana. Jeśli wiecie o wydarzeniu, które powinno znaleźć się tutaj, możecie skontaktować się z nami przez e-mail. Nie zapomnijcie w tytule maila napisać „Norwegian Cultural Newsletter”.

----------

Exhibitions:

Wroclaw

Exhibition “I & We”

March 24th – June 18th, visit the Norwegian glass exhibition at SIC! BWA Wroclaw gallery. The works are made by Norwegian female artists who use glass to create unique artistic universes. They are inspired by the exceptional, diverse nature of Norway, which in many ways reflects the social and cultural development of the country’s inhabitants. The exhibition is supported through the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and Norwegian Crafts, and partnered by S12 Gallery and Workshop in Bergen. More about the exhibition here.

Warszawa

31 March – 18 June. Exhibition “Spring never comes again... Children and art in the 20th and 21st centuries” at the Zachęta National Art Gallery. The exhibition presents, among others, works by Norwegian artist Ane Hjort Guttu. More about the exhibition here.

Theater:

Warszawa
International Evening of the Comedy of Irony: the show Troll.  On March 23, the Theater "Resort Komedia" will host the play "Troll" performed by the two Norwegian comedians Marie Kallevik Straume and Anna Marie Simonsen. More about the show here.

Concerts:

Gdansk

March 25, music, acting and poetry performance at the Plague House in Gdańsk Oliwa. Meet Norwegian musician Roy Einar Dreng on stage to honour the Polish actor Ryszard Jaśniewicz. The show is a dialogue across generations and cultures, which demonstrates unity and international action in honour of a man who promoted Polish culture for many years. The event is free of charge, and you can find more information here.

Streaming now:

"Troll" has topped Netflix's chart for the most popular non-English film on Netflix. A troll, inhabiting the Norwegian Dovre Mountain, is awakened after a thousand years by an explosion and ravages the mountains and the city of Oslo. The government engages a fearless paleontologist to stop more destruction and chaos.backdrop of the WWII battle known as Hitler's first defeat, a Norwegian soldier returns home and learns a shocking truth about his wife. Read more here

"Narvik" on Netflix. Against the backdrop of the WWII battle known as Hitler's first defeat, a Norwegian soldier returns home and learns a shocking truth about his wife. Read more here

Others:

Poznan

Creative Laboratory “Moved”

24th – 26th March CK Zamek in Poznan hosts workshops “Moved” led by Norwegian and Polish dancers Maria Terese Engdahl-Høgåsen and Janusz Orlik. The workshops provoke activity in collaborative creation and practice of movement and encourage participants to find their own creative potential. Recommended for: everyone regardless of age, level of experience, condition, and disability. The project is supported through the EEA&Norway Grants. More about the event here.

New Norwegian book releases in Polish translation

"I Refuse to Think" by Lotta Elstad, transl. Karolina Drozdowska, Wydawnictwo Pauza

 


This listings page is prepared by the Embassy's culture section and is continuously updated. If you have an event you would like to be included here you can contact us by email. Don't forget to write "Norwegian Cultural Newsletter" in the title of the email.