Bergen - Zdjęcie:Giovanni Tagini - Visit Norway
Bergen, the entrance to a house with a mural in Lille Øvregaten Giovanni Tagini - Visit Norway

Norweskie Wydarzenia Kulturalne w Polsce/ Norwegian Cultural Events in Poland

Sprawdź, co dzieje się w Polsce w sektorze kultury. Nasz biuletyn będzie zawierał wydarzenia z dziedziny sztuki, literatury, muzyki, teatru, filmu i nie tylko. Bądź na bieżąco! /Check out what is happening in Poland  in the culture sector. Our newsletter will include events in arts, literature, music, theatre, film and more. Stay updated!

English below

SZTUKA:

Łódź

Wystawa “Tak pracuje tkanina”

Od 8 lipca do 24 września można zwiedzać wystawę „Tak pracuje tkanina” w Centralnym Muzeum Włokiennictwa w Łodzi, która powstała w wyniku współpracy bilateralnej w ramach Funduszy norweskich i EOG. Wystawa jest dialogem pomiędzy kolekcją tkanin artystycznych Muzeum, pochodących z różnych okresów oraz obszarów gegograficznych, a pracami współczesnych artystek i artystów. Więcej o wystawie tutaj.

Łódź

Wystawa „Druga skóra”

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zaprasza na wystawę „Druga skóra”, która powstała na podstawie wspólnego projektu Muzeum, Szkoły Doktorskiej ASP im. Jana Matejki w Krakowie oraz Uniwersytetu w Bergen. Projekt wspierany z Funduszy Norweskich i EOG, balansuje między strategiami artystycznymi i kulturoznawczymi, traktując tkaninę jako nośniki pamięci kulturowej. Więcej o wystawie tutaj. 

Płock

Wystawa „Ręcznie robione opowieści”

Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprasza na wystawę norweskiego rzemiosła artystycznego „Ręcznie robione opowieści”, która odbędzie się od 10.08 do 15.10.Uczestnicy wystawy pracują w oparciu o materiały ze szkła, ceramiki, tekstyliów, drewna i metalu. Projekt wspierany z Funduszy Norweskich i EOG. Więcej informacji o wystawie tutaj.

Warszawa

Wystawa Odda Nerdruma „Malarz Północy”

Od 11.08. do 10.12. można odwiedzić wystawę Odda Nerduma „Malarz Północy” w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Odd Nerdrum to jeden z najsłynniejszych współczesnych norweskich malarzy figuratywnych. Więcej informacji o wystawie tutaj.

Warszawa

Wystawa Kjella Pahra-Iversena

14-24 września w Teatrze Wielkim – Operze Narodwej odbędzie się wystawa prac malarskich Kjella Pahr-Iversena. Wydarzenie jest częścią polsko-norweskiego projektu Interakcje/Inetgracje, wdrażanego przez Sinfonię Varsovię we współpracy z Norwegian Youth Chamber Music Festival (K&MFEST) i realizowany dzięki Funduszom Norweskim i EOG. Więcej informacji na temat wystawy tutaj.

 

MUZYKA:

Warszawa

Bramy Nocy. Koncert w ramach festiwalu Szalone Dni Muzyki

24. września w warszawskim Teatrze Wielkim – Operze Narodwej odbędzie się koncert „Bramy Nocy” w wykonaniu między innymi norweskiego skrzypka Laurensa Weinholda. Wydarzenie jest częścią polsko-norweskiego projektu Interakcje/Inetgracje, wdrażanego przez Sinfonię Varsovię we współpracy z Norwegian Youth Chamber Music Festival (K&MFEST) i realizowany dzięki Funduszom Norweskim i EOG. Więcej informacji na temat koncertu tutaj. Koncert będzie także transmitowany online.

 

LITERATURA:

Kołobrzeg

Festiwal TransPort Literacki:

- W ramach festiwalu odbędzie się prezentacja książki „Emily forever” Marii Navarro Skaranger oraz spotkanie z autorką. Wydarzenie odbędzie się 22 września. Więcej informacji tutaj.

- Festiwal organizuje warsztaty translatorskie z języka norweskiego prowadzone przez Anetę Haldorsen. Są jeszcze wolne miejsca! Więcej informacji tutaj. 

 

TEATR:

Poznań

Spektakl „Z kapelusza”

Polski Teatr Tańca w Poznaniu prezentuje we wrześniu spektakl „Z kapelusza” w reżyserii Jo Strømgrena. Spektakl jest częścią programu przygotowanego z okazji obchodów 50-lecia teatru. Więcej o spektaklu tutaj.

 

NA MAŁYM EKRANIE:

"Troll" znalazł się na szczycie listy Netflix dla najpopularniejszego nieanglojęzycznego filmu w serwisie Netflix. Troll z norweskiej góry Dovre zostaje wybudzony po tysiącu latach przez eksplozję i pustoszy góry oraz miasto Oslo. Rząd wysyła nieustraszonego paleontologa, aby powstrzymał trolla przed spowodowaniem dalszych zniszczeń i chaosu. Więcej informacji tutaj.

"Narwik" na Netflix. W czasach bitwy znanej jako pierwsza porażka Hitlera norweski żołnierz powraca do domu i dowiaduje się szokującej prawdy o swojej żonnie. Więcej informacji tutaj.

 

NORWESKIE PREMIERY KSIĄŻKOWE:

"Moja chińska babcia", Lars Saabye Christensen, tłum. Iwona Zimnicka, Wydawnictwo Marginesy

"Chwile wieczności", Kjersti Anfinnsen, tłum. Karolina Drozdowska, Wydawnictwo ArtRage

„Nocny Dom” Jo Nesbø, tłum. Iwona Zimnicka, Wydawnictwo Dolnośląskie

 

Lista wydarzeń jest przygotowywana przez dział kultury Ambasady i jest stale aktualizowana. Jeśli wiecie o wydarzeniu, które powinno znaleźć się tutaj, możecie skontaktować się z nami przez e-mail. Nie zapomnijcie w tytule maila napisać „Norwegian Cultural Newsletter”.

----------

ART:

Lodz

July 8th – September 24th, visit the exhibition "The Work That Textile Does" at the Museum of Textiles in Lodz. The exhibition is a dialogue platform between the Museum's collection of artistic textiles from different periods and geographic areas, and the works of contemporary artists. The project is supported through the EEA&Norway Grants. More abou the exhibition here.

Lodz

Exhibition «The Second Skin”

"The Second Skin" exhibition at the Central Museum of Textiles in Łódź created jointly with the Doctoral School of the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow and the University of Bergen.  The project supported through the EEA&Norway Grants, balances between artistic and cultural strategies, treating textiles as a bearer of cultural memory. More about the exhibition here. 

Plock

Exhibition “Handmade Stories”

The Masovian Museum in Plock invites to the Norwegian arts and crafts exhibition “Handmade Stories”, that will take place 10.08-15.10. Working with glass, ceramics, textiles, wood and metal, nine Norwegian artists will be presenting contemporary arts and crafts from the county of Innlandet. The project is supported through the EEA&Norway Grants. More information about the exhibition here

Warszawa

Exhibition “Odd Nerdrum Painter of the North”

August 11th – December 10th, visit the exhibition “Odd Nerdrum Painter of the North” at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art. Odd Nerdrum is one of the most famous contemporary Norwegian figurative painters. More information about the exhibition here.

Warszawa

Kjell Pahr-Iversen exhibition

On September 14th-24th, an exhibition of Kjell Pahr-Iversen's paintings will be held at the Teatr Wielki – Polish National Opera. The event is part of the Polish-Norwegian project Interakcje/Integracje, implemented by Sinfonia Varsovia in cooperation with the Norwegian Youth Chamber Music Festival (K&MFEST) and founded by EEA&Norway Grants.  More information about the exhibition here.

 

MUSIC:

Warsaw

Gates of the Night. Festival La Folle Journée de Varsovie

On September 24th, the Grand Theater - National Opera in Warsaw will host the "Gates of Night" concert, performed by, among others, the Norwegian violinist Laurens Weinhold. The event is part of the Polish-Norwegian project Interakcje/Integracje, implemented by Sinfonia Varsovia in cooperation with the Norwegian Youth Chamber Music Festival (K&MFEST) and founded by EEA&Norway Grants. More information about the concert here.

The concert will also be broadcast online.

 

LITERATURE:

Kołobrzeg

TransPort Literary Festival:

- The festival will include a presentation of the book "Emily forever" by Maria Navarro Skaranger and a meeting with the author. The event will take place on September 22nd. More information here.

- The festival organizes Norwegian translation workshops led by Aneta Haldorsen. There are still places available! More information here.

 

THEATER:

Poznań

Performance "Out of the hat"

In September, the Polish Dance Theater in Poznań presents the play "Out of the Hat" directed by Jo Strømgren. The performance is part of the program prepared to celebrate the theater's 50th anniversary. More about the show here.

 

STREAMING NOW:

"Troll" has topped Netflix's chart for the most popular non-English film on Netflix. A troll, inhabiting the Norwegian Dovre Mountain, is awakened after a thousand years by an explosion and ravages the mountains and the city of Oslo. The government engages a fearless paleontologist to stop more destruction and chaos.backdrop of the WWII battle known as Hitler's first defeat, a Norwegian soldier returns home and learns a shocking truth about his wife. Read more here.

"Narvik" on Netflix. Against the backdrop of the WWII battle known as Hitler's first defeat, a Norwegian soldier returns home and learns a shocking truth about his wife. Read more here.

 

NEW NORWEGIAN BOOK RELEASES IN POLISH TRANSLATION:

"My Chinese Grandmother" by Lars Saabye Christensen, transl. Iwona Zimnicka, Wydawnictwo Marginesy

"Moments for Eternity" by Kjersti Anfinnsen, transl. Karolina Drozdowska, Wydawnictwo ArtRage

“The Night House” by Jo Nesbø, transl. Iwona Zimnicka, Wydawnictwo Dolnoslaskie.

 

 


This listings page is prepared by the Embassy's culture section and is continuously
 updated. If you have an event you would like to be included here you can contact us by email. Don't forget to write "Norwegian Cultural Newsletter" in the title of the email.