researcher in a lab - Zdjęcie:Ilja C. Hendel
Zdjęcie: Ilja C. Hendel

Prowadzenie badań naukowych w Norwegii

Szkolnictwo wyższe oraz działalność badawcza należą do głównych priorytetów Norwegii. Wysoko cenimy również innowacyjność i blisko współpracujemy z wieloma obszarami sektora biznesowego.

Chętnie przyjmujemy wybitnych studentów i badaczy z zagranicy, którym oferujemy możliwość uczestniczenia w zaawansowanych projektach naukowych realizowanych w Norwegii. W norweskich ośrodkach badawczych pracują przedstawiciele wielu narodów z całego świata. W roku 2015 obcokrajowcy otrzymali niemal 40% wszystkich stopni doktorskich przyznanych w Norwegii.

Norwegia wydaje na działalność badawczo-rozwojową około 1,7% PKB. Badania Arktyki, zmian klimatycznych oraz odnawialnych źródeł energii należą do obszarów, w których Norwegia wiedzie międzynarodowy prym. Norwegia uczestniczy również, na takich samych zasadach jak państwa członkowskie UE, w inicjatywie Horyzont 2020 - największym na świecie programie badawczo-innowacyjnym.  W Norwegii naukowcy mogą liczyć na rozbudowany system grantów dostępny dla wszystkich osób prowadzących badania w naszym kraju.

Norwegia szczyci się wysokim poziomem edukacji, zaufania społecznego oraz równości płci. Na szeroką skalę wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania technologiczne. Prowadzona jest także bliska współpraca pomiędzy sektorem biznesowym, władzami oraz instytucjami badawczymi. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o działalności badawczej prowadzonej w Norwegii prosimy o kontakt z Norweską Radą ds. Badań.