O Ambasadzie

Budynek Focus, recepcja B, piętro 10

ul. Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

Tel: +48 22 696 40 30

e-post: emb.warsaw@mfa.no

Godziny urzędowania

Ambasada: pon. - piąt. 0830 - 1615 (od 15 września do 14 maja)

pon. - piąt. 0830 - 1530 (od 15 maja do 14 września)

Dział Konsularny Ambasady:

Tel: +48 22 696 40 33

pon., wt., czw. i piąt. 1000 - 1300

UWAGA: W dn. 18.12.2018 r. (wtorek) Ambasada będzie czynna w godzinach 8:30 – 13:45.

ATTENTION: On Tuesday 18th Dec. 2018 the Embassy will be open between 8:30 – 13:45.