Podróż pomiędzy Polską i Norwegią / Travel between Poland and Norway