Podróż pomiędzy Polską i Norwegią/ Travel between Poland and Norway

Obywatele Polski (posiadający polski paszport) nie potrzebują wizy turystycznej, ale jeśli planujesz pobyt dłuższy niż 90 dni, musisz ubiegać się o zezwolenie na pobyt. Więcej informacji dostepnych jest na stronie norweskiego Urzędu do Spraw Imigracji UDI Residence according to the EU/EEA regulations - UDI