Bor i eller ønsker å flytte til Spania

Bo og arbeide i Spania

Statsborgere fra EU og EØS-området og personer med sveitsisk nasjonalitet som oppholder seg i Spania, må registrere seg hos spanske myndigheter. EU har bestemt at retten til fri ferdsel og opphold skal forenkles for EU-statsborgere i et annet EU-land. Det samme gjelder statsborgere fra EØS-land og Sveits. Ovennevnte personer trenger ikke lenger å ha et oppholdsdokument, men må registrere seg hos spanske myndigheter.

Informasjon om pensjon, norsk folketrygd og skatt

Generell informasjon om pensjon, norsk folketrygd og skatt finner du under:

Advokater

Oversikten er utarbeidet for å gjøre det enklere å få en oversikt over enkelte advokater i Spania som behersker norsk og/eller engelsk. Ambassaden bærer intet ansvar for advokatenes kompetanse og redelighet, og heller ikke for eventuelle juridiske konsekvenser av at en av advokatene på listen kontaktes. Det er advokatene selv som har oppgitt kontaktinformasjonen og hva de har spesialisert seg på.

Norske tidsskrifter, klubber og behandlings- og rehabiliteringssteder

Her kan du finne informasjon (ikke fullstendig liste) om norsk presse, klubber og behandlings- og rehabiliteringssteder i Spania.

Skandinaviske skoler i Spania

Her finner du en (ikke fullstendig) oversikt over skandinaviske skoler i Spania samt nettskoler med sertifisering fra Utdanningsdirektoratet i Norge.

Informasjonsmøter i Spania

I samarbeid med Skatteetaten, Sjømannskirken Costa del Sol og konsulatet i Fuengirola inviterer ambassaden til informasjonsmøte for norske borgere i dette området, torsdag 28. februar 2019.