Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Reise- og sikkerhetsinformasjon

Det er fortsatt svært høye smittetall i Spania. Fra den 23. november må alle passasjerer som ankommer Spania med fly eller skip fra land med høy smitte framvise negativ covid-19-test. PCR-test må være avlagt tidligst 72 timer før ankomst og dokumentasjonen må være på spansk eller engelsk.

Mer informasjon om hvilke land og områder dette gjelder vil oppdateres løpende i tråd med EUs smittekart

Før innreise til Spania er det obligatorisk å fylle ut et elektronisk helseskjema 48 timer før avreise. Skjema og informasjon finner du her:https://www.spth.gob.es/

Se også den spanske ambassadens informasjon om innreise til Spania samt anbefalinger fra spanske myndigheter her: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Infografia_viaje_eng.pdf

Her finner du anbefalinger og råd utgitt av spanske myndigheter på flere språk: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania/otrosIdiomas.htm